webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(24 | 08 | 2006 - 11:45 - reactions: 0) samuel
Rest Of My Life - Transition CDep
(Dead Letter Records)

To pìti-skladbové CDep je novým startem pro Rest Of My Life z Norska. Po pìti letech existence si prošli zmìnou sestavy i stylu. Vychází po debutním albu, který si kapela vydala vlastním nákladem a vydavatelsky ho zaštítily norské labely Dead Letter Records s How Is Annie Records. „Transition“ je mým prvním setkáním s nimi. Nemohu posoudit, jaké bylo jejich debutové album, ale cítím, že baladickými skladbami se nám nesnaží naprosto nic vnutit...

Hudba Rest Of My Life je emotivní mix post hardcore, rocku a novodobých „emo rockových spolkù“. Pro pøirovnání si pøedstav, že Atreyu nebo Thursday hrají emocore švédského støihu. Jistá podobnost je i s January Star, jen s tím rozdílem, že ti pùsobí o poznání vìrohodnìji. Nahrávka má výborný zvuk, skladby mají jistou atmosféru, ale chybí zde jedna velice podstatná vìc a tou je osobitost a autentiènost. Zní tak dokonalým moderním zvukem - dá se øíct skoro až sterilním - že z toho plyne problém, který s touto nahrávkou mám. Jejich výkon na mnì pùsobí naprosto stejnì jako nahrávka - chladnì a neosobnì. Naprosto uhlazené bez osobních emocí. Skladby jsou zajímavé, ale ztratí se v èase, kdy je posloucháme. Pouštíte-li si muziku nebo rádio jako kulisu a pracujete-li pøitom, Rest Of My Life nejspíš oceníte. Možná teï pùsobím dojmem „Uncle Critic“, jak zpívají ALL na svém albu „Pummel“, ale asi jsem èekal nìco jiného. „Transition“ ve mnì nezanechalo naprosto žádný dojem, což mùže být i mým rozpoložením. Pokud máš rád všechny ty spolky nosící patku a nezbytnou kravatu, tak se nenech odradit a zkus to. (S)

Rest Of My Life
Dead Letter Records
How Is Annie Records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd