webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 08 | 2006 - 22:09 - reactions: 0) ivan
Misery Signals - Mirrors
(Ferret Music)

Dlouho oèekávanej moment je tady a s ním i strach z projevu novýho zpìváka Karla Schubacha, kterej už ze jména smrdí nìmeckou disciplínou. Pùvodní Misery Signals z alba 'Of Malice And the Magnum Heart' byli identifikovatelný hlavnì vokálním projevem, hodnì atmosférickejma momentama, zakomprimovaným zvukem a atmosférou nahodilý smrti, která stála u zrodu kapely. Mirrors. Na první poslech zní Karlík hodnì tupì, oproti Jessemu Zaraskovi nemá jeho hlas takovou naléhavost a š?ávu, ale když mu dáte šanci, a vy mu jí dáte, tak vás splehlivì spoleènejma silama všech zúèastnìných dostanou do sféry, ve který chcete nechat vznášet vaši duši. Body pro získal Karl tím, že se nesnaží zpívat a drží se toho, co mu jde nejlíp. Misery Signals není láska na první poslech, ale vztah, kterej se poslech od poslechu neustále upevòuje s vìdomím, že ve vztazích žádný pauzy neexistujou a nefungujou. Misery Signals pokraèujou v nastoupený cestì a se zruèností pavouka implantujou jemnìjší a jemnìjší motivy. Ty v kontrastu s ostrou kytarou vytváøejí lesní rovnováhu, což je jev poslední dobou ne tak obvyklej, kór v metal core. Všemu snažení dává korunku parádní booklet se zlatou ražbou a netradièním, i když v souvislosti s názvem alba a obsahem textù, naprosto logickým zpracováním. V souèasný dobì si Misery Signals držej ve svým stylu pozici nadèasový kapely, která, i kdyby postupem èasu pøišla o všechny dostupný zpìváky, bude naprosto sobìstaèná a s materiálem, kterej nahraje na desku, vás bude spolehlivì pøekvapovat až do pøíštího releasu.

www.miserysignals.net
www.ferretstyle.com
 
[94kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd