webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 08 | 2006 - 10:06 - reactions: 0) Cvalda
East West Blast Test – Popular music for unpopular people
(Ipecac)

Tohle je nìco dámy a pánové. East West Blast Test je projekt dvou dosti zajímavých pánù. Prvním je Chris Dodge, kterého hardcoráøi budou znát hlavnì z legendárních Spazz, kde, po boku Maxe ze 625 records, urèoval smìr stylu zvaného power violence. Objevil se taky v Burn Your Bridges, které založil po rozpadu Spazz a mezi tím s jeho vlastní manželkou pracoval na projektu Ancient Chinese Secret. Mimo to hrál ve spoustì experimentálních tìles, které jsou mým uším prozatím utajovány. Druhým pánem, který se stará o rytmickou sekci je Dave Witte. Chlápek, kterého mùžete znát z Discordance Axis a který momentálnì pùsobí v thrash metal úderce Municipal Waste (nahrál s nima poslední desku pro Earache). O jeho kvalitách není nutno pochybovat, jeden z nejlepších a nejrychlejších bubeníkù na této planetì. No a tihle dva chlápci se jednou sešli a dali dohromady East West Blast Test. Jejich první CD vyšlo pøed pár lety na Relapse a co si matnì pamatuji z jeho poslechu, jednalo se o bláznivý rychlý nátìr docela ve stylu právì Ancient Chinese Secret, bez zpìvu a prostì to bylo šílený psycho. Nátìr! Pár let byl East West Blast Test u ledu, aby pak pøišli s novým materiálem, kdy, øeknìme si to na rovinu, zcela právem zakotvili na Ipecac. Bláznivej label a to se k téhle kapele zcela naprosto hodí. Když dìláte projekt a oèividnì se snažíte vyvarovat jakýchkoliv hranic, je jasný, že nebudete dìlat dvì totožný alba. Proto je taky Popular Music For Unpopular People mnohem více experimentálnìjší než prvotina. Pùsobení Chrise v rùzných jazz/experimental kapelách se docela dost promítlo na téhle desce, takže tady najdete od ultra rychlých songù, které smrdí power violence, taky skladby postavené na rozhozených rytmech a divných kytarách. Znáte to, intelektuální trnky brnky (jak by øekl Køepi). Tady zase tak intelektuální ale nejsou :-) Nìkdy se mihnou až jakoby dìtské pohádkové melodie, samozøejmì z kreslených pohádek, plných honièek a abych nezapomnìl, své dominantní místo na albu mají pasáže, které snad ani nedokážu popsat. Na albu úèinkuje asi 8 hostù, takže o zábavu je postaráno, každý song je svým zpùsobem jiný, ale zapadá to do sebe. Oproti minulé desce jsou tu i nìjaký vokály, dechy a pánové opravdu popustili uzdu své vášni. Pokud si rád necháš rozházet myšlenky, líbí se ti Ancient Chinese Secret nebo tøeba i Messer Chups, ale zároveò se nebráníš opravdu experimentálním tìlesùm, zkus tuhle desku. Pøíjemnì strávených 23 minut. Hehééééééééé!!!

Ipecac
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd