webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 09 | 2006 - 19:49 - reactions: 0) Jirzophone
GODSENTUS – Psyche
(The Firewalkwithme)

Jeden z posledních nových plamenù, který se rozhoøel na sympatickém vídeòském vydavatelství The FireWalkWithMe je koneènì venku. Smutné je, že tím také pomalu uzavírá existenci tohoto labelu, kdy pan vydavatel je natolik rozhoøèen z toho o èem je ta dnešní „scéna“, že radìji volí konec. GODSENTUS aèkoliv název trochu mate, nebojte nejde o žádné fandy nedìlního kázání, ale o trojici vídeòských punx, kteøí tak rádi míchají grind, HC a starý dobrý death metal a to vše ovšem samozøejmì s punkovou etikou, DIY pøístupem a socio-politickými texty. Pokud se podíváme na sestavu pozornìji, objevíme lehkou nestandartní sestavu - aèkoliv trojice, krom bicích, zpìvu a kytary, tady už další nástroj nenajdete, ale obavy mohou jít s klidem stranou, nikdo nezùstane ošizen. Bicí hrané s pøehledem, které se starají o to, aby sypaèkové pasáže neznìly jako rozsypané brambory, dokáží ve volnìjších chvílích sekundovat chytré kytaøe, která se opravdu snaží a tak solí (bacha to neznamená, sólí) jeden nápad za druhým. Vokál pøesnì sedne k hranému stylu a po uøvanìjších pasážích dovede v odpoèinkových chvílích civilnì rozmlouvat svým vídeòským žargonem. O GODSENTUS se mluví o kapele, která mixuje vlivy kapel jako Celtic Frost, Chokehold, Discharge, Integrity, Acrid, a Hellhammer, já bych možná dodal ještì v trhaných kytarových pasážích starý Straife a je to komplet. Mùj favorit je pøedposlední sedmý záøez jménem Kollaps!

O živých kvalitách kapely se mùžete pøesvìdèit sami v sobotu 16.9. v brnìnském klubu YACHT, kde GodSentUs vystoupí po boku GOSPEL OF THE FUTURE a Nemìcko-Polských MÖNSTER.

Godsentus
Godsentus-myspace
The Firewalkwithme
 
[41kb][130kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd