webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(28 | 08 | 2006 - 19:49 - reactions: 0) Jirzophone
Kylesa a Spacehorse vystoupí v Praze a Brnì
25.9. Praha, klub 007 Strahov: Kylesa (usa), Spacehorse (usa), Thema 11
27.9. Brno, Yacht klub: Kylesa (usa), Spacehorse (usa) Balaclava

Na den pøesnì se po roce vrací na tuzemské dvì zastávky americká kapela Kylesa, která vznikla v roce 2001 z trosek kapely Damad. Hned od poèátku bylo jasné, že zaøazení kapely do urèitého žánru nebude jejich hlavní prioritou. Aèkoliv byli pravdìpodobnì nejtvrdší kapelou z této oblasti, nikdy se nehlásili k žádnému urèitému smìru. Jak Cope (kytara/zpìv) sám øíká „Spousta lidí se snaží zaøadit do urèitého hudebního žánru a aèkoliv jsou souèástí undergroundu, ještì se separují do menších a menších skupin a udržují imaginární pravidla tìchto scén“. Kylesa sahá dál a je otevøenìjší. Z jejich muziky je cítit neutuchající intenzita. Drtivá kombinace temných riffù, promyšlených melodií, samplù, noisových nebo minimalistických pasáží s jak mužským, tak ženským vokálem. Tohle není ani metal, ani emo, sludge nebo crust. Tohle je prostì temná kombinace všeho dohromady, nejlepší a nejrychlejší cesta jak si totálnì zaèernit mysl.
Kylesa má na kontì prozatím dvì velké desky, po prvním stejnojmenném albu (Prank records) je tu deska 'To Walk A Middle Course', jejíž produkci si vzal pod svá køídla producent Alex Newport (At the Drive-In, Melvins, The Mars Volta...). Kromì toho na labelu At A Loss vyšlo split LP s Cream Abdul Babar a dál pár obligátních 7“ a split singlù, mimo jiné na Prank nebo Scorched Earth Policy. Tìsnì pøed startem evropského turné, kapela staèila nahrát materiál na svoji v poøadí tøetí desku s názvem 'Time Will Fuse Its Worth', která vyjde v listopadu stejnì jako album minulé za spolupráce labelù Havoc a Prosthetic records. Tato nahrávka zachycuje i novou sestavu kapely se kterou vyrazila i do Evropy. Po dlouhých tahanicích najít náhradu za odešlého bubeníka to Kylesa vyøešila opravdu bravùrnì a zároveò si tak splnila svùj pùvodní sen a to mít dva hráèe na bicí. To, že Kylesa má vlastní zvuk, který opravdu nezabalíte do žádné škatulky jen potvrzuje fakt, že hrává s tak odlišnými kapelami jako jsou Darkest Hour, High On Fire nebo Municipal Waste.

Více jak po roce se k nám vrací také americká kapela Spacehorse, která rozhodnì musí nadchnout nejen fandy San Diego stylu. All-star kapela tvoøena èleny, kteøí definovali v 90tých letech jednu z odnoží hardcore, která následnì ovlivnila ve své tvorbì stovky dalších. Ve Spacehorse najdeme bubeníka Matta Andersona, zakladatele kultovního San Diego labelu Gravity records, èlena kapel Heroin nebo Crossed Out. Zpìvák Russell White se proslavil v neménì slavných Shortwave Channel, Camera Obscura a Champagnekiss a kytarista Scott Bartilonni je pro zmìnu "vynálezcem" tøíštivých riffù Heroin, Statue a Clikatat Ikatowi. Spacehorse doplòuje na kvarteto baskytarista Adam Gunsiphen. Po debutovém MCD, které si kapela vydala jak jinak než na svém Gravity records, pøijala k nám pøedstavit letošní novinku s názvem 'Ghost Of The Civil Living', která vyšla pøed pár dny na tuzemském vydavatelství Day After. Spacehorse musí ocenit všichni ti, kteøí fandí hardcore/punku let 90tých ve kterém se kloubí chytrá kytara alá Black Flag se San Diego šarmem.

Pražské vystoupení pak doplní tuzemští pøedstavitelé temného emocore - hradeètí Thema 11, kteøí pøed nedávnem dokonèili nahrávku pro své nové album, na kterém o výsledný mix se stará již zmínìný Alex Newport, který stojí i za nahrávkami Kylesa, At the Drive-In, Melvins apod. O dva dny pozdìji v Brnì americkým kapelám budou sekundovat pražsko-pøíbramská Balaclava, tedy pøedstavitelé hardcore/punku, kteøí rovnìž dokonèili práci na nové debutové velké desce, která by se mìla objevit za spolupráce Silver Rocket a Malárie records.

Kylesa
Spacehorse
Thema 11
Balaclava


Dopravní informace pro návštìvníky Brnìnského koncertu:
Yacht club – Kolejní 6, koleje Pod Palackého vrchem

Všichni kteøí chtìjí využít služeb hromadné dopravy by si mìli dát pozor na to, že autobus è.53 zmìnil od zaèátku záøí svoji trasu a oproti minulému režimu jezdí pùvodní trasu jedním smìrem a to pozpátku. Tzn. od Hlavního nádraží jet tram. 12,13 a vystoupit na koneèné linky 12 – zastávka Èervinkova a pøejít na protìjší stranu na zastávku tramvaje 12,13 smìr mìsto, která slouží i jako zastávka pro BUS 53... Výstupní stanice zùstává tak jako v minulosti - zastávka Kolejní. Pøípadné bližší info linky è.53 je ke stažení tady.
 
[140kb][128kb][89kb][127kb]

[144kb][172kb][98kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd