webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 09 | 2006 - 20:45 - reactions: 0) Saman
Sandinista! – Libertad tu eres mi cuerpo
(OSK, S/T Demo)

Když byl vloni v prosinci v Petrohradì neonacisty ubodán k smrti Timur Kacharava, zbyteènì skonèil život mladého èlovìka a znamenalo to i rozpad kapely Sandinista!, kde Timur hrál na kytaru. Osmitrackové CD, které vyšlo v kooperaci dvou ruských labelù – OSK records a S/T demo records plní pøedevším úlohu vzpomínky a podle toho je i náležitì vyvedené. Krásnì zpracovaný digipack se stencilovými obrázky, nezbytným bookletem a na plastovém koleèku uvnitø hodnì kvalitní moderní hardcorepunk s excelentním zvukem. Možná že na tom nìco bude, ale pøijde mi, že kapely z postsovìtských zemích jsou si nìèím hodnì podobnì a když jsem si poprvé poslechl tohle cédéèko, hned jsem si vzpomnìl na kapelu Bora, která je zrovna u nás docela profláklá. Možná mi to taky pøipomíná nìkteré skladby od Endstand z Fire Inside desetipalce. Asi by se to nejlíp dalo popsat jako mix oldschoolu, newschoolu s trošièkou metalu a ema. Kytary mají pìknì hutný zvuk, zpìvák si mùže urvat hlasivky a zbytek kapely nešetøí singalongy. Tak to má být. Sandinista! ovšem nebyli jen o hudbì. To, že texty tu hrály velkou roli dokládají i dlouhé komentáøe ke každé z písní a samotné námìty textù – svoboda, kontrola nad vlastním životem, systém tlaèící èlovìka ke zdi, empatie... smrt.
Musím øíct že aèkoliv jsem tohohle hudebního stylu docela pøeposlouchaný, Sandinista! mi na nervy nelezou, spíš naopak. Možná znáte ten pocit, kdy si vás kapela získá nìjakou nepopsatelnou aurou, kterou kolem sebe vyzaøuje. Tohle je pro mì pøesnì ten pøípad.

Info o vraždì Timura Kacharavy a dalších podobných pøípadech
Sandinista!
OSK records
S/T Demo records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd