webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(17 | 11 | 2006 - 16:53 - reactions: 0) Aran
Mono (jap), C (cze), White Circle Crime Club (bel)
Nedìle 26. listopadu, Palác Akropolis

Letos už podruhý se v Praze objeví hypnotický japonský kvarteto Mono. Po èervencovým koncertì na 007 se tentokrát Mono pøedstaví v nedìli 26. listopadu v Paláci Akropolis po boku táborských C a belgických White Circle Crime Club.

„They´re not heavy like Black Sabbath – they´re heavy like Beethoven,“ napsal o intrumentální muzice Mono Jeremy de Vine, šéf Temporary Residence. Právì na respektovaným brooklynským labelu vyšly poslední desky Mono vèetnì aktuální „You Are There“ (o debutový album „Under The Pipal Tree“ z roku 2001 se postaral John Zorn a jeho nahrávací znaèka Tzadik). Pod posledníma nahrávkama Mono je navíc zvukovì „podepsán: Steve Albini... Hudba kvarteta je možná i proto nesmírnì sugestivní a naléhavá. Pøestože kapela nezpívá, dojem z muziky je mimoøádnej. Ve všech skladbách se citlivì pracuje s gradací, takže zvuk Mono postupnì mohutní až do ohromující výše.

„Chtìl jsem vytvoøit nejvášnivìjší hudbu, jež lze na kytaru zahrát. Nezajímala mì pøíliš technická dokonalost, ale spíš jednoduchá, hluèná, dokonale vyvážená krása hluku a melancholické melodie,“ vrací se k zaèátkùm Mono kytarista Takaakira Goto, mimochodem velkej fanoušek Ennia Morriconeho. A proè jsou jejich skladby tak dlouhý? „Neumíme udìlat tøíminutovou písnièku. Naše vìci jsou jako pøíbìhy – ty taky vyžadujou delší èas na vyprávìní,“ pokraèuje.

Za zmínku stojí i obì pøedkapely. White Circle Crime Club z Antverp právì absolvujou spoleèný turné s TV On The Radio a v Praze už pøed èasem hráli jako pøedkapela Blood Brothers. A táborský C právì vydávají na Silver Rocket novou desku „Underlove“.

Zaèátek koncertu je v 18.30, protože se musí skonèit do 22.00. Lístky v pøedprodeji jsou za 200 Kè, na vstupu pak za 250 Kè. V pøedprodeji je možný lístky koupit nahoøe na baru v Akropoli nebo v Day After Shopu v Karlovce. Objednat se dají i pøes web Silver Rocket.

web Mono
Mono na MySpace
White Circle Crime Club na MySpace
C na MySpace
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd