webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(21 | 11 | 2006 - 00:52 - reactions: 0) DIY
GREYLINE (NL), MCIP (DK)
28.11.2006 - klub 007 Strahov, Praha

Konec listopadu tohoto roku bude poznamenán výbuchem emocí v podání holandských Greyline. Kapela se u nás zastaví bìhem svého evropského turné kvùli jedinému koncertu. Pro mnohé zøejmì neznámá partièka pøedstaví jak starý materiál z posledního MCD Red Carpet Avenue (Beniihana Rec., recenze tady), tak i z pøipravovaného CD, které zaènou nahrávat po ukonèení turné. Na své si pøijde snad každý díky strhujícímu mixu všech stylù, které je možné smíchat na ploše jednoho songu. Pro ty, co maj rádi pøirovnání mùžu nabídnout DARWIN, THURSDAY, rychlé pasáže a lá COMEBACK KID, hlavnì ve starších písnièkách, chaotiènost SHAI HULUD a naléhavost LACK nebo CHILDREN OF FALL.

Jako support se pøedstaví z øe?ezu utržení šílenci MCIP z Dánska. Srovnávat s èímkoliv snad ani nemá cenu. Jediné èeho se mùžu chytit jsou samply, které evokují LOCUST nebo PHANTOM LIMBS a pošetilost v náladì podobné PRIMUS.

Potrženo a seèteno – zadìláno na pìknì ujetej veèírek, plnej neèekanejch zvratù a rozporuplnejch nálad.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd