webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 12 | 2006 - 22:23 - reactions: 0) Saman
VAS SZUSZANNE / JOHN BALL - Split LP
(kooperace labelù)

Celou dobu jsem si myslel, že vydání týhle desky se celou dobou zdržovalo výrobou obalu. Mno, když jsem pøed poštou v oèekávání roztrhal balíèek, zjistil jsem, že pravda byla asi trošku jinde. Uvnitø se totiž skrýval minimalistický èerný kartónový obal s malou samolepkou „Twelve songs by John Ball and Vas Szuszanne“. Songy od John Ball znám nazpamì?, protože materiál co je na tomto splitku už vyšel na CD i kazetì, takže jehla se jako první spustila do drážek strany Vas Szuszanne. Jejich koncert v Café na pùl cesty mì rozbil, tak jsem se na nahrávku hodnì tìšil. Koneènì nìjaká kapela z tohohle koutu svìta, která dokáže odpálit screamo hardcore v tom procítìným oldschool stylu. Slyším tam svoje oblíbený americký kapely z devadesátejch let – Spirit of Versailles, Saetia, Jerome’s Dream. Ale hlavnì tam hodnì slyším Saddest Landscape. Jednak v bicích, jednak ve zpùsobu zpìvu a v neposlední øadì i v textech. Vím, že škatulkování není zrovna košer, ale tady si s tìmi pøirovnáními nemùžu pomoct. Zvuk je drtivý, trochu bahno ale to k tomu prostì patøí. Ale abych se vrátil k tomu zpìvu a k textùm: právì vokál podle mì tuhle kapelu dìlá dost zvláštní. Cítíte z nìj nasazení a nadšení. A cítíte z nìj, že vìøí textùm, které tím charakteristickým zpùsobem chrlí. Ne, tentokrát žádná politika. Jen láska. Syrová. Bezprostøední. Bez modemu a obrazovky. Trochu mi tam sice chybí hitové melodie, ale stojí to za to si to pustit už kvùli náladì.
Na John Ball jsem tu nedávno psal recenzi, tak to asi nemá cenu rozpitvávat, když to jsou ty samé songy. Emo, hardcore, punk. Nasazení. Svoboda. Rovnost. Šest písní, které za rok a pùl co jsou nahrány zdomácnìly už u spousty lidí. Nemám další komentáøe.
Tahle recenze je asi hroznì pozitivní, ale v tuhle chvíli to pøesnì takhle cítím. Už jen proto, že v desce nenajdu sbìratelské kartièky ani podìkování vojákùm. Tohle mi dává mnohem vìtší smysl.

Vydáno Vas Szuszanne a John Ball za pomoci Samuel Records, Misanthrope Records, Trapped Inside Records a Olga Hepnarová Records.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd