webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(30 | 12 | 2006 - 10:49 - reactions: 0) Jirzophone
ME FIRST AND THE GIMME GIMMES – Love their country
(Fat Wreck)

Letos v poøadí již 6té velké album vydala supergroupa ME FIRST AND THE GIMME GIMMES ve které spojili své síly èlenové kapel NOFX, LAGWAGON, THE SWINGIN´ UTTERS, FOO FIGHTERS za úèelem užít si poøádnou srandu. A to se jim daøí za ty léta znamenitì, však jejich vášeò pøetransformovat notoricky známe pop hity do punkového kabátu si také stále drží u fanoušku velké obliby. Tentokrát pánové šáhli po nejpopulárnìjším hudebním stylu na americkém kontinentì, tedy po country. Ano, doufám že fandové Nešvillského expressu zpozornìli, protože na tomto albu najdete mezi 12ti vypalovaèkama songy, které mají na svìdomí Johny Cash, Kenny Rogers, Kris Kristofferson, Eagles a další. Srandovní je, že kolikrát se vám pøi poslechu vybaví døíve èeská mutace textù než originál. A jak už je dobrým zvykem Gimmy Gimmes do èasem provìøených evergreenù pøisadí svoje osvìdèené pop punkové postupy, nasazení a výsledkem je dílo, které má š?ávu a vy si prozpìvujete táborákové hity. Samozøejmì srandy je tu kopec a tak se tìšit mùžete hned v úvodu na slidové kytarové zakvílení bez kterého country není country a nebo ke slovu se v prùbìhu poslechu dostanou tøeba i udýchané dudy. Tohle album ocení nejen milovníci strávených nocí pod širákem s kanadama na nohách!

Me First and The Gimme Gimmes
Fat Wreck
 
[82kb][39kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd