webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 01 | 2007 - 01:56 - reactions: 0) ivan
THE WARRIORS – BEYOND THE NOISE
(Eulogy/Alveran)

The Warriors nedávno podepsali Victory. The Warriors pár dní zpátky odøekli jejich úèast na evropském turné s Parkway Drive a Carpathian. Místo nich byli dosazeni lopaty On Broken Wings. To nasere a kór mì. Miluju totiž The Warriors. Dejchal bych za nì, myl za nì záchodky a pøi poslechu jejich zatím poslední desky Beyond the Noise moshuju po obýváku a sakra… bolí to! Kdo by si pøi poslechu jejich debutu War Is Hell pomyslel, jak kompaktním, inteligentním a prdel nakopávajícím orchestrem se Váleèníci stanou za pár mìsícù. Jo, to je údìl nekonèícího turné. Jo, pøi poslechu Beyond the Noise vysleduješ zvukový ovlivnìní Panterou a Marshallùv prvotøídnì nafrázovanej vokál okamžitì naservíruje asociaci se Zackem z RATM. Kytary vás ne neprávem nasmìrujou nìkam k Jane’s Addiction, ale díky celkový magii desky poøád zùstáváme v kategorii hard core. Pokud zabloudíte na web Eulogy, urèitì objevíte jejich klip k songu Downbeat a v tu ránu budete pod odmocninou. Tahle deska je hit a já si jí dám kdy budu chtít! Re-Vital-Eyes, stoner rock zaèátek, pedálovej experiment? Ne ne, tenhle majstrštyk musíte slyšet celej. 32 minut je sakra málo. Že se hard core nevyvíjí? Hrrr a vem si duct tape na tvojí nevymáchanou držku. Tenhle žakýtek vás pøenese do svìta perfektního zvuku, vìtru nadìje a smrti nu-metalu!

www.myspace.com/thewarriors
www.alveranrecords.com
www.eulogyrecordings.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd