webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 01 | 2007 - 07:59 - reactions: 0) Banan
CALIFORNIA LOVE -s/t LP
(DIY)

Tak a teï všichni k zemi, protože tahle kapela má skuteènì potenciál vás rozstøílet na kaši. Když mì v létì Jindøich upozornil na nenápadnì vypadající desku, øíkal jsem si, že to zkusím a od té doby Jindøichovi blahoøeèím. Tihle fotøi, jinak ex – a souèasní èlenové takových kapel jako Talk is Poison (polozapomenutá a naprosto dokonalá kapela mastící nasranej hardcore ve stylu Deathreat, se kterými mají i split singl), Dead and Gone (skvìlý temný hc/punk vydávající na GSL a Alternative Tentacles!) a Look Back and Laugh (jež mají v souèasnosti povìst nejlepší živé kapely z USA, vydávají na Lengua Armada a Deranged a fakt vládnou) totiž jednoho dne zjistili, že stupeò nasranosti, rychlosti a nihilsmu jejich souèasných kapel je stále neuspokojivý a tak založili California Love, kde se v tomto smìru realizovali opravdu dokonale. Záhy pak utavili první várku skladeb, které nasázeli na tohle smrtící lp a pak si ho sami v omezeném nákladu vydali. Tak jo, na pøední stranì jen lehce nekonkrétní fotka mistra popravèího, jak nasazuje na krk odsouzence oprátku, na zadní stranì pak název kapely vyvedený jako Napalm Death rip off logo, vevnitø texty (krátké a smrtící komentáøe ke sraèkám dnešního svìta, psané z pohledu tìch, kteøí nemají co ztratit, americká spoleènost je sraèka, nastal èas øíkat vìci narovinu!), protiváleèná fotka a na støedové etiketì nápis "Join or Die". Na samotném vinylu je pak zaznamenáno necelých 13 minut prudce jedovatého materiálu a od první vteøiny je jasné, že tentokrát jdou žerty stranou. První zapískání zpìtné vazby a pøipadáte si jako pod palbou z kulometu. Zkuste si pøedstavit rychlost Dropdead, agresivitu Siege a hustotu Left for Dead nebo Swarm (ta Kanada je z toho fakt cítit, neotesaná hrubá energie!) a máte recept na tenhle koktejl s lebkou na sklenici a posléze možná i v ní. Bubeník je totiž absolutní magor a jede jako šicí stroj i tam, kde kytary na chvilku vypnou a tak je celá nahrávka svou kompaktností a nasazením naprosto zabijácká. Šetøit vás ovšem nebude nikdo. Likvidátor hlasivek, zní jako kdyby Charles z Roschach zpíval v Dropdead, kytaristi NEHRAJOU melodie, ale jenom to nemilosrdnì taví a o bubeníkovi už øeè byla. Provedení je suveréní, pøeci jen už mají tihle pánové nìco za sebou a pøesnì vìdí jak na to. Když to pak dáte dohromady, mùže z toho plynout jediné. Jestli máte rádi zmínìné kapely, nebo tøeba další violence spolky jako Infest nebo Lack of Interest, budete tuhle kapelu milovat a tìch 13 minut vám bude bohatì staèit. Jestli jste slabší povahy nebo striktní fanoušci My Chemical Romance, radši se jí vyhnìte obloukem. Tohle je hardcore/punk ve své smrtící podobì, pøesnì tak jak ho miluju! Surová vìc!

Jo a jen tak mimochodem, California Love jsou pøipraveni na svùj živý výpad v Praze
a to 14.2. v klubu V Jelení (tram. è. 22, 23 zastávka Brusnice), který je velký asi
jako váš obývák a i tak vypadá, což znamená, že to bude jízda do pekla! Kapacita je
omezená! Rezervace možná na: xmr.bananax@seznam.cz

California Love
MP 3
 
[52kb][96kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd