webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 01 | 2007 - 18:11 - reactions: 0) Jirzophone
SENATA FOX – The Acracy Discourse
(Moonlee records)

Na žánrovì otevøeném vydavatelství Moonlee records právì vychází napìchovaná discografie Chorvatské smeèky SENATA FOX, která za svoji 8mi letou existenci jistì není neznámá všem milovníkùm rychlého HC, kteøí svoji zálibu nemají striknì upøenou jenom na západ. A jak už je u CD formátu zvykem, dá se do nìj naložit opravdu hodnì, takže zde se mùžete tìšit jednak na nový 10ti skladbový materiál, který mìl pùvodnì vyjít na anglickém vydavatelství Blackprint records, ale zdá se potkal ho stejný neblahý osud jako split 7" brnìnských More Bad News. Dále ve 41 skladbové stopáži, která trvá rovných 40 minut zde objevíte vedle nevydaných vìci také songy, které vyšli na splitkách se Srbskými partami NO ABUSE a UNISON, dále stranu z LP, kdy odvrácenou tváø hájili Chorvatští AK 47. SENATO FOX jsou pøedstavitelé nasraného thrash coru s dùrazem na rychlost a kde hlavní pìvec je obdaøen slušným štìkajícím vokálem s ukrutnou kadencí a kterému v èase na vydýchání tu a tam vypomùžou kolegové svým lahodným kanálem. Na tomto CD se pamatuje i na váš kompjùtr, takže je zde pøichystána i jednohubka v podobì 15 minutového videa na kterém v rozmezí 6ti let je zachycen 9ti skladbový materiál chronologicky poskládán z rùzných koncertù a vy tak mùžete sledovat jak tato sympatická parta zraje.

Senata Fox – myspace
Moonlee records
 
[33kb][44kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd