webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 02 | 2007 - 14:46 - reactions: 0) samuel
The Blackout Argument - Munich Angst
MCD (Engineer Records)

Engineer Records je vydavatelství s opravdu širokým zábìrem. Indie, emo, post hardcore, hardcore, metal hardcore … Stylù velký výbìr a osobnì bych øekl, že sympatický chlapík David (Rydell) – hlava a mozek labelu - má pøi volbì kapel vìtšinou š?astnou ruku. Tentokráte sáhnul po nìmeckých The Blackout Argument z Mnichova (v jejich sestavì najdeme èleny Paint the Town Red, Flyswatter). „Munich Angst“ je pìti-skladbovým debutem, kde se vkusným zpùsobem pokusili spojit energii nìkolik podob hardcore – tu moderní technicky-metalickou s melodiètìjším pojetím, jaké hráli defDump, Boy Sets Fire nebo hrají Stretch Armstrong.

Ve skladbách je na jednu stranu postavená tvrdá nálada moderních metal hardcore kapel, propojená s výbornými melodickými a sborovými zpìvy s nìkdy až „nasládlou“ náladou. Nikdy to ale nesklouzne dál, než je vhodné. Vìtšinou si o takových kapelách myslím, že je to základ pro další nepovedenou parodii na metalovou kapelu v moderním pojetí. The Blackout Argument mnì ale velice rychle vyvedli z omylu! I pøesto, že nejsem velkým fandou tohoto stylu, tak musím øíct, že tohle šlape a je v tom neuvìøitelná síla! Síla a nápady! Nápady i hráèská a zpìvová dovednost! Vynikající zvuk ve spojení se zvolenými postupy a rafinovanou strukturou skladeb + parádní refrény a sborové zpìvy - to jsou jejich silné stránky! Od každého je na „Munich Angst“ èást, což se projevuje i ve výsledném dojmu, který z alba mám. Propojení metal hardcore s emotivnìjší pasážemi je tak dobøe zahrané, že po nìkolikátém poslechu necítíte nic jiného než energii, která je z téhle party cítit.

Síla a atmosféra je rovnomìrnì rozprostøena do všech skladeb na tomto singlu. Pøesto "Maybe Yesteryear" a "The Fastbreak", jsou „majstrštyky“ s hitovým potenciálem a vynikajícími refrény! Nedá mi to nepochválit ostré metalové kytary. Opravdu hudbu tlaèí kupøedu. Ve spojení s melodickými pasážemi mají sílu ještì vìtší.

Co napsat víc? Snad jen, že v „So Much You And Me“ je Zoli (Bridge To Solace) a obal pochází z dílny Angry Blue (Throwdown, Metallica, Poison the Well, Dead to Fall, Atreyu, …) a Independent – Intensio (Eastpak, MxPx, …). Je stejnì kvalitní záležitostí, jakou jsou The Blackout Argument ve svém stylu - po hudební stránce.

Možná jste s tìchto øádek vyèetli o co se bude jednat, možná jste to pochytili mezi øádky …, v každém pøípadì pokud posloucháte metal hardcore a nebráníte se zvratùm do melodických vod nebo rádi poznáváte souèasné kapely, tak tohle je nìco pro Vás.(S)

The Blackout Argument
Engineer Records
 
[84kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd