webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(20 | 01 | 2007 - 13:16 - reactions: 0) DIY
An Albatross, Goro, Kombucha
20.2. 2007 klub 007 Strahov, Praha

Bratøi a Sestry! Kulináøi psychedelických posvícení, pøíznivci retardovaných grindù, vyznavaèi boha rock 'n' rollu spojte se! Po devíti tisíci sto a dvaceti hodinách pøedlouhých navrací se agregace albatrosu, znovu-osedlávajíc asfaltového hada, v roce novì zrozeném. Pøijd´tì bujaøe oslavit veèer plný pøátelství, revoluèní politiky tance, elektrických kojotù, vesmírných cigánù, medvìdí síly sounáležitosti, dimensionální gymnastiky, posvátné geometrie a ïábla samotného. Dýchánek zahájen budiž odbitím hodiny osmé, kdy klerofašisticko-marginálnì homosexuální pro-pánbíèkáøská sebranka kultu bílého psa s láskou rozezní své srdíèkovì ladìné, popìvkù hodné kytarové zpívánky - v prùbìhu zahnána však agrárním alko-oparem nálevù ryze houbových, za doprovodu sypání brambor a hlukù kanálních pak satanáš vyvolán bude!
K tanci a poslechu doporuèován jest odìv rázu nadmíru kvìtovaného, korále, èelenky a boty z hadí kùže - Cirkus pøijede 20.2!

božský An Albatross
kokoti z Kombuchy
mírnì fanatické Goro

(kuba kaifosz)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd