webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(24 | 04 | 2007 - 13:17 - reactions: 0) Aran
The Paper Chase (USA, Kill Rock Stars) + OTK (CZ, Silver Rocket)
Klub 007 Strahov
3. kvìtna 2007

Muzika The Paper Chase je pøesným protikladem všeho, èemu se øíká „easy listening“. Drásavý tóny, divný rytmy, psychopatickej zpìv, bláznivý kytarový linky. The Paper Chase jsou dost úchylná kapela, která se ale neutápí v experimentech. A nìjakým zázrakem jim z toho obèas leze… fakt krásná muzika.

Místem vzniku The Paper Chase (správnì by se to mìlo psát The pAper chAse) je Dallas a duší týhle pozoruhodný kapely je kytarista, producent, zpìvák a vùbec všeumìl John Congleton. Ten si díky svý producentský práci zaèíná budovat velmi slušnej kredit a seznam kapel a lidí, s kterejma spolupracoval, je docela rùznorodej: 90 Day Men, Modest Mouse, Explosions In The Sky, Erykah Badou, The Roots, Bono, The Mountain Goats, R. Kelly… Congleton si ale mezi všema tìma nabídkama dokáže najít èas na svojí životní lásku – The Paper Chase.

První album kapely se jmenovalo „Young Bodies Heal Quickly, You Know“, následovalo EP „Ctrl-Alt-Delete-U“ a další dlouhohrající album „Hide The Kitchen Knives“. Na starejch nahrávkách znìjí The Paper Chase jako ze øetìzu utržený The Birthday Party. Hysterická, nebezpeèná, zraòující hudba, která øeže, bodá a pálí. Skuteènì hodnì ujetý texty, schizofrenický muèení kytary, doprovázený temným klavírem a vypjatým Congletonovým zpìvem. „Vždycky jsem se snažil dìlat muziku, která mì ujiš?uje v tom, že žiju. A to znamená podívat se pøímo do tváøe tìm nejhorším sraèkám v životì. Beze strachu,“ øíká Congleton.

Poslední dvì desky („God Bless Your Black Heart“ a loòská „Now You Are One Of Us“) vyšly na Kill Rock Stars a muzika se na nich trochu zklidnila – ale to neznamená, že by pøestala drásat. The Paper Chase naopak získali novou, silnou vášeò, která je ještì pøesvìdèivìjší. Výsledkem je maximálnì emocionální muzika – ale pozor, neplést s pojmem „emo“. To by vás možná Congleton profackoval. „To mì neskuteènì sere, celá tahle vlna,“ dostává se do ráže hlavní postava The Paper Chase. „Èemu se dneska øíká emo je prefabrikovaná sraèka, která nemá nic spoleènýho s kapelama, kterejm se tak øíkalo pøed patnácti lety. Teï je to nìco jako posranej glam rock a s tím nechci mít nic spoleènýho. Kdybysme byli emo, myslíte, že bysme vydávali desky na Kill Rock Stars?“ uzavírá Congleton.

Nemyslíme. A tìšíme se na koncert 3. kvìtna na 007, na kterým budou hrát s The Paper Chase i OTK – kapela, která má s The Paper Chase hodnì spoleènýho: od „renesanèního“ zamìøení frontmana až po totální nezaøaditelnost. OTK mají spoustu novejch vìcí, který by se mìly letos objevit na desce.

Web The Paper Chase
The Paper Chase na MySpace
Web OTK
Web Silver Rocket
 
[57kb][17kb][27kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd