webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(25 | 03 | 2007 - 11:32 - reactions: 0) DIY
GENETIKS (GER), FITNESS (GER)
Sobota 28.4.2007
Klub 007 Strahov


Stejnì tak jako spousta dalších lidí se mi bytostnì protiví nìmèina. Nikdy mi jazyk našich západních sousedù pøíliš neuèaroval a to z nejrùznìjších dùvodù. Nìmèina je setsakramentsky tvrdá, neohebná a pøímá øeè. Zvukomalebnost také není zrovna její silnou stránkou, spíše se ostré shluky souhlásek zaøezávají do mìkkou èeštinou zhýèkaného ucha. Stejným zpùsobem jako jejich mateøština funguje i hudba GENETIKS a FITNESS, ovšem na rozdíl od jazyka kterým obì kapely zpívají v hudbì na mì mají podobné kvality zcela jiný efekt.

Eins, zwei, drai, vier a bez zbyteèných cavikù se zaène sypat nekompromisní ale pøesto trošku úchylná zmì? pøímých a až taneèních rytmù, stìny kytarového hluku a až lehce psychadelických ploch kláves, které tuhle prazvláštní stavbu zastøešují. A jako protiváleèné grafity na budovì øeditelství Bundeswehru se nad celou tou smìsí rozpíná už nìkolikrát skloòovaná až zoufale neohebná nìmèina. Ostatnì ve spojení s GENETIKS se už v skloòovalo ledacos, new-wave, post-punk, dance-punk, emo, Gang of Four, DAF, The Fall, Tones on Tail, Robocop Kraus, International Noise Conspiracy, Enon, The Yellow Press, Big Black… každý nech? si ráèí vybrat to své.

Jako více nìž dùstojný support k GENETIKS na 007 zavítají ještì podobnì šílení Kolínští FITNESS, kteøí jsou sice chudší o klávesovou dimenzi,ale bordelu nadìlají stejnì, ne-li více a už název jejich LP NerousenRodeo napovídá o co tentokráte pujde..
Bude to jízda!

GENETIKS (Nuremberg, Ger), FITNESS (Koln, GER)
Sobota 28.4.2007
Klub 007 Strahov

GENETIKS
website
myspace

FITNESS
website
myspace

Pár mp3 k poslechu a video k nalezení tady.

(Kejmy / DKN Productions)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd