webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(21 | 06 | 2007 - 17:59 - reactions: 0) Banan
FRAMTID (jap) vystoupí dvakrát v ÈR
28.6. Praha-007, 2O: OO / FRAMTID (Jap) + FESTA DESPERATO
29.6. Brno-Yacht, 18.30 / FRAMTID (jap) + GUIDED CRADLE + FESTA DESPERATO + SEE YOU IN HELL + MAD PIGS

Jestli si myslíte, že víte, co znamená slovo HLUK a nebyli jste na koncertì Framtid, mùžu vás ujistit, že víte hovno. Stejnì jako já. No, nicménì máte jedineènou možnost to napravit, jelikož pravdìpodobnì nejlepší souèasná japonská crust kapela pøijíždí na velmi krátké turné do Evropy, v jehož rámci má hned dvì zastávky u nás.Japonský punk si vždy tak trochu žil svým vlastním životem a za celou tu dlouhou dobu tam vzniklo mnoho naprosto originálních a skvìlých kapel, které hráli zpùsobem, jež se mnoho jiných snažilo napodobit, ale až na pár vyjímek se to nikomu nepodaøilo. Intenzita, hlasitost a pocit, že se právì nacházíte uprostøed bitevního pole. Naprosto nekompromisní pøístup k produkování co nejvìtšího hluku ve spojení s precizností, technickou vyspìlostí a maximálním nasazením definuje i samotné Framtid. Hlavnì jejich lp Under the Ashes je jedna z nelepších crust desek posledních let, jež spojuje do jednoho frontálního útoku brutální surovost s lehkým závanem chytlavých melodiích, vše hnané kupøedu nekompromisním d-beatovým rytmem Shinových bicích. I Framtid pak v sobì mají tu zvláštní dávku nervozity a to hlavnì ve chvílích, kdy celá ta mašina jakoby srazí s jinou a vše exploduje a bortí se. Ano, srážka dvou vlakù je možná ten nejvýstižnìjší popis pro atmosféru, kterou dokážou Framtid vytvoøit. Ostatnì, kdo byl minulý rok na koncertì Nightmare, ví tak trochu o èem je øeè. Na kytaru ve Framtid mimochodem hraje Jacky Crust War, provozovatel Crust War Records, jež vydává spoustu parádních desek a kde vyšlo i zmínìné Under the Ashes lp. Tahle verze je nyní beznadìjnì rozebraná, ale na turné by mìl být již k dostání repress, který vyjde na Black Water Records, labelu vedeném Keithem z Hellshock, Lebenden Totten a Warcry. kdo je fanoušek Disclose, Gauze, nebo japonského crustu obecnì, nemìl by si tenhle koncert nechat ujít. To samé platí pro všechny, jež mají rádi Tragedy, Dog Soldier a portlandský punk vùbec, nebo? všechny tamní kapely z japonského crustu nepokrytì vycházejí. Máte jedineènou možnost nechat se rozsekat samurajským meèem na malé kousky!

Seein red bohužel zrušili svou úèast na tomhle turné z rodinných dùvodù, ale i tak to bude stát za to!
 
[157kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd