webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 06 | 2007 - 09:48 - reactions: 0) Longgger
KARRAS - THE BRIGHT SIDE OF DEATH
(Maintain Records)

Tak na nebi nad námi se strhnul další metalcoreový mejdan. Snad pod dojmem náhlého úspìchu se na nás tyhle kapely sypou doslova ze všech stran. Nìkteré kapely však dostávají pouze svou šanci pøekvapit a netlaèí se nìkam do jim evidentnì hodnì vzdálených míst. Pøesnì to je i pøípad Nìmcù KARRAS, kteøí si vás svou hudbou chtìjí takøíkajíc vychutnat.

Když jsem se po prvním poslechu alba ,,The Bright Side Of Death“ podíval na oficiální stránky kapely KARRAS, nevìøil jsem svým oèím. Kapelu totiž tvoøí tøi krásné dívky spoleènì s jedním køiklounem za mikrofonem. Tohle vás však vùbec nemùže zmást, protože hudba se na vás valí rychleji než pøívalový déš?. KARRAS strhávají extrémním nasazením, je to hardcore/metal s moderní DNA. Zpìvák Devrim má správnì štìkavý vokál, klobouk dolù však pøed bicmenkou Sabine, ta nám totiž servíruje neskuteèné kulometné dávky bicích. Album je plné rùzných zvukových fíglù, pøestože se na první pohled tváøí jako striktní trhaè vnitøností, dokáže pøekvapit krom øezavých kytarových zásekù i melodiètìjšími linkami. Máte-li slabost pro agresi, podmanivou temnou náladu, je to nahrávka urèená pøesnì pro vás. KARRAS nejsou v mnoha ohledech tak patetiètí jako jiné stylovì pøíbuzné kapely. Kromì drsných šlehù se doèkáme i instrumentálních jistot v podání skladeb ,,Alamut“ a ,,The New Doctrine“. Byl by urèitì høích odhodit tuhle kapelu do propadlištì dìjin, je to totiž další potencionální skvost na obzoru.


Corinna – Bass
Ela – Guitar
Sabine – Drums
Devrim – Vocals

01. Conquer The World
02. Alone In The Dark
03. Animal Kingdom Lost
04. Alamut
05. My Sorrow
06. In Justice System
07. The Disciple
08. Utopia
09. The New Doctrine
10. Forever War
11. The Doom Armada

http://www.karrasmusic.com/
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd