webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 06 | 2007 - 07:25 - reactions: 0) samuel
Adjudgement - Human Fallout
(Engineer Records)

Adjudgement jsou témìø rodinná kapela. Sešli se v ní dva bráchové se svým bratrancem a jedním kamarádem. V téhle podobì své nástroje drhnou už od poèátku devadesátých let. Není tedy divu, že první co mì napadlo pøi poslechu byli Strife a jejich tvrdý a rychlý hardcorepunk. Chlapíci teda rozhodnì nezanevøeli na své koøeny, ale zase se nedá øíct že by to byla prostá vykrádaèka. Pøeci jen je rok 2007 a v kurzu jsou kapely na Rivarly a Reflections, takže tenhle melodickej oldschool je cítit na sto honù. Vokál mi navíc hodnì pøipomíná Outlast nebo Section 8 (Œvédsko vládne!) a musím se pøiznat, že když jsem se v bookletu doèetl že v Adjudgement hraje èlovìk se jménem Henke, tak jsem porovnával fotky s Outlast :). Stejnì jako u vìtšiny oldschool hardcore-punk kapel z Nìmecka nebo Rakouska v té hudbì cítím nìjaký chlad, poøádek, uhlazenost. Nevím, èím to je. Možná jen tím, že je baví si s nahrávkou dlouho hrát ve studiu.

Když jsem si CD pustil, tak jsem èekal spíš texty ve stylu „friendship, family, unity, straight-edge,...“, ale pøekvapily mì politické texty napsané pøímoèaøe, takže docela zhusta. Paleta témat je docela pestrá – od chudoby ve tøetím svìtì pøes vìzeòský systém a globální ekonomiku k fashioncore a násilí v pitu. Docela respekt, vzhledem k tomu, že kapela funguje 14 let a èlenùm už asi bude nìco pøes tøicet.

Aèkoliv tohle není hudebnì pøesnì mùj šálek èaje, Adjudgement docela fandím. Už jen kvùli tomu, že je kapela asi hodnì baví.

By: Šaman

Engineer Records
Adjudgement
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd