webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 07 | 2007 - 12:51 - reactions: 0) Banan
ACID REFLUX - s/t 7“
(No Way Records)

Blesk z èistého nebe! V posledním èísle MRR jsem sice zaznamenal nevídanou koncentraci pozitivních ohlasù na tuhle kapelu, ale protože jsem ji nemohl nikde sehnat, nechal jsem to u ledu. Pøed dvìma týdny jsem ji ale náhodou objevil v jednom distru na koncertì Framtid a neomylnì skonèila v mých paøátech. Koupil jsem si ten veèer docela hodnì desek a chvilku mi trvalo než jsem je pak všechny zpracoval, takže jsem si pustil až po pár dnech, ale to co se mnou provedla už jsem dlouho nezažil. Už jen samotný zvuk téhle nahrávky vás ofoukne a rozcuchá vám vlasy a pak pøijde smrš?. Extrémnì š?avnatý a energický hc/punk, ale není to žádnej ultra rychlej fast core nebo thrash, Acid Reflux té intenzity dosahují prostì tím, že mají talent napsat jednoduché, ale pøitom výborné skladby, kde se poøád nìco dìje, ale nikdy jim to neubírá energii. Každá zmìna naopak kapelu jakoby nakopne do zadku a vás donutí znova vyskoèit z køesla, pokud do nìho vùbec usednete. Další jednoznaèné plus je totiž zpùsob jakým je to všechno zahrané, obèas máte pocit, že to kapela mastí pøímo vedle vás, cáká z nich pot a zpìvák se houpe na lustru, to nasazení je neuvìøitelný a v kombinaci se zmínìným silným zvukem naprosto zásadní pro vyznìní celé nahrávky. Muzika samotná samozøejmì opìt èerpá z poèátku 80. let a je slyšet, že tihle psychopati mají opravdu vkus a jejich nejoblíbenìjší nahrávky z té doby pocházejí jednoznaènì z L.A., D.C. a Bostonu.......a navíc ještì milujou N.O.T.A., Ramones a starý Misfits! Rychlost a energie jejich skladeb vychází z ranných Gang Green, State of Alert nebo SSD, lehká dávka nervozity zase z Black Flag a to hlavnì v momentech, kdy zaène kytarista držet a následnì lámat ve vazbách jeden riff a k tomu zpìvák vyvalí oèi a pravdìpodobnì se snaží zardousit mikrofonem. Nejvíc odzbrojující je ale adolescentní drzost smíchaná s frustrací, krutou dávkou sarkasmu a smyslem pro humor. Tím je tahle deska doslova prošpikovaná a tak má sílu vás rozesmát i zdravì nasrat zároveò, hehe. V bookletu je ostatnì napsáno: Pùvodnì vyšlo jako demo z více skladbama a za míò penìz. Obal je oxeroxovanej kus papíru s divnou fotkou vpøedu a parádní koláží vzadu, což skvìle zapadá do celkové koncepce a dotváøí super dojem z nejlepší desky, kterou jsme si za poslední dva mìsíce koupil.

p.s. Desky z No Way, což je parádní label, který vede Brandon z Direct Control a
Government Warning u nás byly v pdstatì nesehnatelné, ale teï je má v distru Honza
Klouèek a to vèetnì tohohle singlu Acid Reflux. Tak neváhejte!

www.nowayrecords.com
MP 3: Acid Reflux - Do Your Parents Know Your A Ramone?
Samuel records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd