webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(01 | 07 | 2007 - 19:06 - reactions: 0) Jirzophone
WORLDS BETWEEN US (A), THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD (Brno/Seattle), MY DEAD CAT
17.7. Brno – Fléda (malá stage – stará šatna), start 21:00

Znáte to, všude kolem vás každej jenom kecá o tom jak všichni musíme být na sebe hodní a pøitom pøemejšlí jak by toho druhýho nejsnáz vojebal. A tak se Loser Crew jako banda špatných promotérù (o jak já miluju toto slovo, no popravdì asi jako „revizor“) rohodl ke kroku, kdy vzplanou všechny dobøe vedené úèetní knihy, plánovaný koncert dotovat z vìtší èásti z vlastní kapsy. A tak za smìšných 40 kaèek mùžete nadávat na tyto kapely:

WORLDS BETWEEN US (Rakousko) - Intense, rocking, smashing, thrashing....tak takhle v krátkosti by šel charakterizovat sound této party z Vídnì, která má na kontì splitka s krajany THE PLAGUE MASS, talošema COHESION, cd na anglickém labelu ENGINEER (domov kapel jako Tidal, Chamberlain, PMFS...), svoji úèast zaznamenala na pár kompilací a svoje si odehrála po støední a východní Evropì. V jejich øadách se vystøídali napø. staøí známí z Forever Ends Tonigt. Jejich energický newschool hardcore bývá nejèastìji pøirovnávaný ke kapelám jako Poisen The Wall, Refused, Darkest Hour, JR Ewing s decentní chaotièností Botch. Nejeden rodilý Vídeòák vám krom veganské restaurace Vegetasia doporuèí právì tuto kapelu! Nechme se pøekvapit!
www.worldsbetweenus.com
www.myspace.com/worldsbetweenus

THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD – nebudeme si nic namlouvat, ale tento koncert je dìlán právì k vùli této kapele, která vystoupí poprvé a naposled v Brnì. V TLSNH najdeš starou známou rytmickou sekci z MORE BAD NEWS plus vokál a kytaru obstarává chlapík pùvodem ze Seattleu, žijící nìjaký ten èas v Brnì a mající za sebou hudební minulost tøeba v kapele THE NOVEMBER GROUP, o které jste sice nikdy neslyšeli, ale staèí øíct, že to byla vskutku dobrá banda ze státù hrající svižný politicky HC, mající za sebou procestované køížem krážem USA a Kanadu. Nová kapela THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD je spojením neèekanì obou skupin. Takže nalezneš staré dobré osvìdèené postupy, které ti pøipomenou MORE BAD NEWS s neevropsky znìjící kytarou a jakoby každým songem se snažící vyboèit z jednoduchého hudebního zaškatulkováni.

MY DEAD CAT - tahle kapela mìla mít svoje domovské místo Španìlsko, tam by svým “maòána” pøístupem bezproblému zapadla. Za 6 let existence zahrnující i nìkolikrát se opakující “umìleckou pøestávku” sice nic oficiálnì nevydala, každopádnì rok 2007 ji opravdu sluší. Nový materiál, do sestavy pøibyl syn?ák a kytarová sekce se aktivnì zapojuje do zpívání. Hudebnì zaøadit MY DEAD CAT byl vždycky tak trochu oøíšek, ale kdo má rád indie, emocore, b-beat, kytarovky, retropunk, postrock to vše samozøejmì s nezbytnì upøímným fuck you postojem, odejde z koncertu MDC uspokojen.
www.mydeadcat.6te.net

Koncert zaèíná po skonèení promítání filmu “Walk The Line” tedy po 21:00.
 
[167kb][64kb][57kb][146kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd