webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 07 | 2007 - 08:06 - reactions: 0) ivan
DAMNATION AD – IN THIS LIFE OR THE NEXT
(Victory Records)

Zdálo se to jako uzavøená kapitola a když se podívám zpátky, ani se mi nechce vìøit, že to trvalo víc než 10 let. No More Dreams of Happy Endings (Jade Tree) je nadosmrti jednou z mých revoluèních a nejvíc respektovaných desek v historii mého pohledu na hard core. Jako dneska si pamatuju moje první setkání s touhle kapelou v roce 1995 v pražským Roxy, kdy tradièní, hard corem tý doby naèichlý kids, zùstali stát s pusama dokoøán. Megabrutálnì podlazenej sound v kontrastu s X na Mikeových rukách, který tam sedìj dodnes (to by mìl Centropen kšeft), byl pro hard core kids hned po koncertech Ironside a Integrity dalším znamením, že se scéna v následujících letech nebude ubírat dál jen pod šedou kapucou.
Posledním øezem do ušních bubínkù byl epickej opus Kingdom of Lost Souls (Revelation), po kterým se po Damnation AD na dlouhou dobu uzavøela zem, aby se Ken a Mike mohli vìnovat svýmu pøímoèarýmu projektu When Tigers Fight. Ken hrál na kytaru i v Better Than A Thousand, na evropským turné Youth of Today a plnì se vìnoval práci v Salad Days a Saturday Team Studios. Druhej kytarista Hillel Holloway se vypaøil neznámo kam a bubeníka Davea Brysona nahradil Colin Kercz, do tý doby známej z Most Precious Blood. Na evropským turné Damnation AD, Ringworm, Most Precious Blood hrál Colin dva sety.
Jaký jsou Damnation AD v roce 2007? Tak pøednì, tvrdší než kdykoliv pøedtím. Zvukový technologie jdou kupøedu nespoutanou rychlostí a tak si Ken mùže dovolit kontrolovat s jednou kytarou celý pódium bez obav nad tím, že by se nìkdo pozastavil nad nedostateènou syrovostí. Aèkoliv je z celý desky cítit svìží, moderní závan, nedokážu se ubránit pocitu, že pøi skládání dal Ken dùraz na jednodušší stavbu songù. Pokud se tedy chcete topit ve vzpomínkách, což od vás nikdo neoèekává, ale ani vám v tom nebude bránit, pøipravte se spíš na oprášení atmosféry Misericordia než Kingdom of Lost Souls. Konec koncù, Damnation AD si jsou vìdomi, že od jejich posledniho evergreenu ubìhla nìjaká doba a tak i na novince In This Life Or the Next zazní 3 songy, který už byly ke slyšení pøed léty. The Hangedman, Rain As My Veil a Addiction zapadnou mezi aktuální materiál jak ladný nožky do lodièek v lehce obmìnìných verzích. V Addiction hostuje za mikrofonem Carl z Earth Crisis a Freya. Vùbec celá deska se jenom hemží hosty. Kdo nastraží uši, ten urèitì vychytá Johna Henryho z Darkest Hour, Wese z Give Up the Ghost anebo Patricka Stumpa a Petea Wentze z Fall Out Boy, kteøí jistí hitovej song If You Could Remember.
Bez okázalejch reklamních trikù jsou Damnation AD zpátky a já jsem rád, že zaèali psát novou kapitolu jejich existence. Stejnì jako u 108 je z nich cítit vnitøní síla a touha nìco sdìlit, nìco, co není napsáno v žádný pøíruèce. To bohužel u mnoha souèasnejch kapel, dávajících si nálepku hard core, postrádám.

Damnation AD
myspace
Victory Records
 
[91kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd