webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 08 | 2007 - 09:36 - reactions: 0) Saman
Strung Out - Blackhawks Over Los Angeles
(Fat Wreck Chords)

Nìkteré kapely jsou neznièitelné. Strung Out mezi nì se sedmi øadovými alby patøí. Tøináct let po vydání prvního alba Another Day In Paradise je tu nový poèin Blackhawks Over Los Angeles a takhle dlouhé èasové rozmezí pøímo vybízí k bilancování.
Nové album je jednoznaènì nejmìkèí, ale prsty v tom má z velké míry i produkce. Punkrockové koøeny Strung Out asi nikdo neodpáøe i pøestože jsou na nejnovìjší desce zhusta zakryty velkou èernou patkou vyrùstající zpoza televizních obrazovek. Jestliže pøedešlá deska Exile in Oblivion nabízela výbušný melodický hardcore-punk, tak se Blackhawks Over Los Angeles blíží spíš rockovým kapelám nebo souèasnému trendu, kterému se z nepochopitelného dùvodu øíká emo. Už jsem ale nakousnul, že to je z velké èásti zpùsobeno zvukem, který je tak dokonale vypilovaný, kø횝álovì èistý, pøesný ... a tak sterilní. Nemùžu se zbavit dojmu, že poslouchám System of a Down. Ono vlastnì není divu, když mìl produkci na starost Matt Hyde, který spolupracoval tøeba se Slayer nebo Hatebreed (dìlám chytrýho, ale psali to v promoèlánku). Tisíce melodických vokálù v pozadí, kudrlinky, aranže a zase ... ta divná sterilita. Asi jsem staromódní, ale pøijde mi, že téhle kapele víc slušel špinavìjší, punkovìjší zvuk. Míò metalu a oèních stínù – víc starých Bad Religion. Nicménì musí se nechat, že se chlapíci za tu dobu docela vyhráli. Teda hlavnì kytaristi teï pálí od pasu jedno krátké sólièko za druhým a bubeník jim obèas pøiloží pod kotlem dvojšlapkou.
Tøináct písní skrytých v obalu z dílny zpìváka Jasona se zabývá hodnì osobními tématy, ale obèas se nemùžu zbavit pocitu, že pùsobí trochu prázdnì. Stejnì èasto mi z nich však pøebìhne mráz pøes záda. Mám ale dojem, že tohle rozhodnì není nejlepší album od Strung Out.

S.O. myspace profil
S.O. oficiální stránky
Fat Wreck oficiální stránky
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd