webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 08 | 2007 - 08:10 - reactions: 0) Jirzophone
ASISTAR_T / SOMEBODY RECALLED – split 7“
(G.R.F. rec., Sir Rex Puls, Bažina, Woodland, Tradièní kloub, Pigeonshitagency)

Osvìdèený zpùsob vydání, kdy tentokrát 6 vydavatelství spojilo síly pro zrození vinylového splitu dvou tuzemských kapel, které pøinejmenším pojí oznaèení alternativní rock. První na holení vezmeme pro mì zcela neznámé tìleso ASISTAR_T ze Sušic, kteøí svojí stranu zasytili ètyømi skladbami. Staèí první poslech a je zcela jasno. I když jsem z tohoto ranku úplnì vypadl, své základy v hlavì vyškrábu a pøi prvních tónech, které sušická ètverka spustí je vymalováno. Teleportem se dostáváme do první poloviny 90tých let a konkrétnì k brnìnskému vydavatelství Indies, který aspoò pro mì zažíval svými tituly své zlaté období. ASISTAR_T velmi pøirozenì kloubí a tmelí odkazy všech tamìjších kapel. A tak první sekundy úvodní skladby Bardzo se otírají o Už Jsme Doma díky silnému hravému zvuku basy. Další vzpomínky s ubíhajícím poslechem se derou na povrch ve formì jmen jako Dunaj, možná Betula Pendula a další. Hlavní pozornost ovšem u této kapely jistì strhává dívèí vokál, který svým podáním lze šupnout do období Ivy Bittové v Pustit Musíš (Dunaji) a prvního alba slovenské party Tornádo Lu, tedy zdaøile hravý vokál, který se tak svým podáním stal dalším hudebním nástrojem. Trochu na výsledném dojmu ubírají texty, které aspoò dle mého soudu ani velký význam nemají a jednotlivé slabiky nebo slova jsou zaèlenìny pouze jako výplòový materiál do celkové struktury. ASISTAR_T tak hladce navazují na kapely z ranku alternativního roku, kdy tu a tam své rùžky ostøí punkovìjší spád, který je vzápìtí pøeválcován støídmou komplikovaností.
Tak otoèíme 7“ a dostáváme se s kapelou SOMEBODY RECALLED do Tábora. Trojice muzikantù vsadila všechny svoje trumfy do jedné 7 minutové instrumentální skladby s názvem Empires. Protože moje zkušenosti s touto partou jsou na takové úrovni jako s kolegy a kolegyní z druhé strany, tedy nulové, pomùžu si zase nìjakou tou profláklou partou. Takže vezmeme starý, tenkrát ještì dobrý Hypnotix a zakážeme jim hrát dub a aby toho nebylo málo pøeèteme jim nìco strašnì chytrýho o post-rocku. Skladba Empires zní hodnì exoticky nevím jestli to dìlá hostující didjeridoo nebo samply a percusse, které navodí tu správnou arabskou náladièku, každopádnì já na tady ty hrátky nejsem, takže celkovì že bych byl nìjak sraženej na kolena, to bych ani neøekl, páè už od zaèátku jaksi tuším jak to nakonec dopadne. Holt to už je údìl všech hráèù, kteøí vsadí vše na jednu kartu.

Asistar_T
Asistar_T- myspace
Somebody recalled
Somebody recalled - myspace
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd