webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 08 | 2007 - 15:35 - reactions: 0) DIY
WOLFBRIGADE - Prey To The World LP
(Agipunk)

Po podivném rozpadu a následném znovu obnovení je tady nová deska této ex-Wolfpack formace. Abych se pøiznal tak Wolf-brigáda u mì nikdy nestála v žebøíèku oblíbenosti tak vysoko jako Wolf-smeèka, v crustu jsem možná až moc konzervativní a nìjaké inovaèní prvky zkousávám docela špatnì, ale na druhou stranu musím uznat, že hlavnì díky kapelám jako From Ashes Rise èi Tragedy je tento styl momentálnì tam kde je a zažívá renesanci na všech frontách a právì druzí jmenovaní mìli bezpochyby nemalí vliv na novìjší tvorbu této skandinávské úderky, i když tohle je poøád dostateènì seversky chladné. Tuhle fošnu bych hodnotil jako decentní návrat ke koøenùm právì Wolfpack, øekl bych, a snad nebudu daleko od pravdy, že tohle je nìco jako kolize "Lycanthro Punk" a "Allday Hell", tudíž celkem hrubì znìjící, ovšem melodie nepostrádající a hlavnì bezchybnì zmáknutá záležitost. Když jsem prvnì slyšel na myspace profilu vál Mindprowler kdoví jak mì to nechytlo, ale jak øíkám "zající až po honì" a po poslechu celého LP nezbývá než prvotní dojem pøehodnotit a vyseknout borcùm hlubokou poklonu. Zvuk ze studia Sunlight pod taktovkou samotného Tomase Skogsrberga tady sedí naprosto pøesnì a tìch deset válù + intro (vybrnkávaèka) a outro (nic) nemá šanci nudit, možná si po poslechu øada lidí øekne, že to není nic nového, ale já si myslím, že o to v tomto ranku ani moc nejde a jsem s touhle deskou nad míru spokojený. Jo a na Packenbusch festivalu v Packenbusch (to je pøekvapení:o) mì svým setem nemilosrdnì poslali do kolen, jeden z nejlepších zážitkù za poslední roky, o Wolfpack, které jsem vidìl nìkdy v roce 2000 na sedmièce mám mínìní úplnì opaèné, tak se v tom zkus vyznat a tuhle si poslechni.

Ps:Díky zaslouží Mila a Koppa (Agipunk) od nichž jsem tuhle záležitost darem dostal a kteøí tuhle fošnu vydali, tato evropská verze obsahuje bonus v podobì songu "Sad Attempt".
by jaköb massgenöcide
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd