webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 09 | 2007 - 18:16 - reactions: 0) Jirzophone
RENTOKILL – Antichorus
(Rude Records)

Vídeòáky RENTOKILL, kteøí už u nás již pár koncertù odehráli, není nutno nijak zvl᚝ pøedstavovat milovníkùm rozjetého punkrocku. Pøed nedávnem této ètveøici vyšlo na italském vydavatelství Rude records nová 15ti skladbová deska u které je nutno uznat, že má všechny potøebné ingredience, které má obsahovat nahrávka melodického hardcore. Kapelu RENTOKILL je nejjednodušší zaøadit ke krajanùm RedLightsFlash, Antimaniax a co by vydavatelskou dráhu vìrnì kopíruje s kolegy Worlds Between Us. Takže samozøejmì vedle chytlavého melodického HC je tu kladen i velký dùraz na socio - politické texty, které v graficky pìknì zpracovaném digipacku jsou opatøeny dokreslujícími citáty. Máme tu tak evropskou verzi anglický zpívaného punkrocku pøebírající štafetu od kapel jako Strike Anywhere (se kterými hráli i v Praze), Rancid (i zde se doèkáme lehkého off-beatu a frázujícího vokálu aspoò v jednom songu), Anti-Flag (ta junošská rozhnìvanost) a tøeba Good Riddance. Prostì energický základ, nápadité kytarové výjezdy a vyhrávky, které svému stylu ani náhodou nedìlají ostudu a když už nic tak se zakousnou a doèkají se i milovníci sekaèek. Hlavní vokál je pøi svém melodickém provedení nejvíc sympatický svým lehounkým nakøáplým zbarvením ve vypjatých pasážích a samozøejmì, když je to nejvíc potøeba na pomoc vypomùžou i mohutné sbory kolegù. Tohle album je více než doporuèeno všem fandùm výše zmínìných kapel a pokud ohrnujete nos, že jsou „pouze“ z Rakouska tak si dejte za trest 10 døepù. Živé kvality této party ohodnotíte už koncem záøí, kdy se na tøech štacích pøedvedou ve spoleènosti Thalidomide.

Rentokill
myspace
Rude records

27.9. Praha – 007: RENTOKILL + THALIDOMIDE
28.9. Milevsko – Squat Bar u Kamenáèe: RENTOKILL + THALIDOMIDE
29.9. Unièov – Na 4ce: RENTOKILL + THALIDOMIDE+PUNKHART+EMPTY HALL OF FAME
 
[32kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd