webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(07 | 09 | 2007 - 08:30 - reactions: 0) Jirzophone
GRAVY TRAIN!!! – All the sweet stuff
(Cochon records)

Kdyby tuhle ztøeštìnou ètverku z Kalifornie vidìla na živo Olga Šípková, tak bude jen mlsnì koukat, jak téhle partì dvou holek a dvou klukù to na parketì jde. Pøemety, kotouly, roznožky, aerobické sestavy a prostì všechny ty vìci, který vìtšina z nás v tìlocviku nenávidìla, tady na živo dostanete v prvotøídním podání (a bacha nejedná se o super atletický typy, ba naopak) a k tomu poøádná bujará nálada ve které nechybí u pánské èásti úplé trenýrky stažené na pùl žerdi a dívèí èást si jen tak mimochodem strká mikrofony tam, kam se bìžnì nestrkají a do toho pøipoèítejte nažhavený tisíc hlavý parket, který chce víc a víc. Jo tak takový jsou koncerty Gravy Train!!!. Po albech na Kill rock stars tu máme letošní novinku pod hlavièkou Cochon records , kterou když srovnáte s pøedchozí discografií dospìjete k závìru, že se tato parta nauèila více ovládat své elektromašinky. Zkrátka výsledek je jako když srovnáte ranné (hip hop) Beastie Boys se souèasnou produkcí. S tím vývojem se lehce ztrácí i pøirozená syrovost døívìjších nahrávek. Gravy Train!!! to je elktro-disco-punk kloubící v sobì smìs kapel jako B-52´s, Le Tigre (se kterými byli i v Evropì na turné), Prince a laciný karaoke automat. Špatný beaty do toho vytažený basy na plný koule (doslova), zvuk seriozních hamondek usmìrnìný ztøeštìnou hrou na klávesy, sólující kytara a veselej zpìv u kterýho nepoznáš který pohlaví to právì zpívá. A co by to bylo za dance party, kdyby nebylo dost prostoru na sborový tleskaèky a lo-fi rap. Pokud patøíte mezi ty šastlivce, kdy pouhý odlesk poblikávající discokoule vás promìní ve zvíøe danceparketu, jsou Gravy Train!!! minimálnì výzvou.

Gravy Train!!!
myspace
Cochon records
 
[45kb][39kb][60kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd