webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 09 | 2007 - 10:13 - reactions: 0) samuel
Press Gang „s/t“
7“EP (Hardware Records)

Nevím jestli to zaèali The Observers nebo Regulations, ale poslední dobou je nespoèet kapel, které se vracejí ke koøenù hardcore punku. Oznaèení "retro" punk nebude zcela mimo mísu. Vìtšinou je to opravdu návrat k chytlavé punkové rytmice hrané s novou dravostí a energií! Je naprosto "fuck", jestli už to tady nìkdy bylo, tenhle „trend“ naprosto žeru. Pokud se nebudu zabývat Amerikou, kde je líheò tìchto kapel naprosto nezmapovatelná, zaènu pøes Švédsko (Regulations), Holandsko (CITIZENS PATROL - ti svou muzikou propojují Evropu s U.S.A.. Vyšel jim singl na skvìlém labelu NO WAY Records) a nebude daleko do Nìmecka. Nebojím se øíct, že v této èásti Evropy vzniká nová "scéna" se spoustou skvìlých kapel. Vedle Short Fuse, The Italian Stallion, Chuck Damage, SNIFFING GLUE, DEPRESSIVE STATE, IDIOTS RULE jsou další nìmeckou partou Press Gang. Pocházejí z Münsteru (stejnì jako Short Fuse). Ani podobnost baskytaristù P.G. a S.F. není náhodná, je to ten samý chlapík - sympaák Pogo. Press Gang hrají podobnì jako jejich kolegové hardcore punk, kde je dùraz kladen na jednoduchou chytlavou punkovou rytmiku a hrubší zpìv. Prostì stará klasika v novém kabátì!

Na singlu je sedm energických pecek se skvìlým zvukem. Desku jsem poslechl nespoèetnìkrát a musím øíct, že se mi vryla pod kùži. Styl který P.G. hrají se nebrání melodické lince a ta dìlá z pomìrnì krátkých skladeb snadno zapamatovatelné hitovky. Jednoduché stylové texty se k muzice naprosto skvìle hodí - ve všech najdeme pocity odcizení a frustrace. Hudebnì nebude zklamaný nikdo, kdo má rád Government Warning, Short Fuse nebo Regulations. Samozøejmì navazující na odkaz starých U.S. D.C. kapel a stylovì plachtí na stejných vlnách. Vyzvedl bych skladbu "No Sleep", což je skvìlá pecka s The Observers atmosférou.

Nahrávka je z bøezna letošní roku, singl vyšel vzápìtí (po pár mìsících je beznadìjnì vyprodaný, ale doslechl jsem se, že je plánovaný druhý press). V dohledné dobì by mìl vyjít opìt na Hardware Records. Pokud Vašemu uchu lahodí styl hardcore/punku, který je nastínìn v této recenzi, pak urèitì omrknìte H.R. internetovou stránku. Myslím, že jeho produkce se bude profilovat do stylu U.S. NO WAY Records. Je to velice zajímavý label a Press Gang mi zní skvìle! (S)

Press Gang
Hardware Records
 
[35kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd