webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(15 | 09 | 2007 - 19:21 - reactions: 0) Banan
INEPSY VYSTOUPÍ 2X V ÈR!
13.10. klub 007, Praha - Inepsy (Can) + Demarche
14.10. klub Yacht, Brno - Inepsy (Can) + Rakkaus (Fin)

Èekání se zdálo sice nekoneèné, ale myslím, že za nìj budeme bohatì odmìnìni! Kanadští okovanci s Lemmyho krví v žilách koneènì zaútoèili i na Evropu a ani téhle smradlavé kotlinì se jejich nájezd naštìstí nevyhne. Inepsy je pøesnì ta kapela, kterou potøebujete, když ze sebe chcete vypogovat a vyøvat všechno svinstvo, které se ve vás nahromadilo, popøípadì se k tomu ještì poøádnì ožrat. Je to terapie hluèným rock´n´rollem, válcování plechu uvnitø vaší hlavy, nìco, co vám øekne, že jste na správné cestì i když se nìkdy zdá hodnì krutá. Když je vidíte a slyšíte, dojde vám, že je vše vlastnì v naprostém poøádku. Minimálnì tu pùl hodinu, kterou trvá jejich deska nebo koncert, hehe. A nejlepší na tom je, že jsou to vlastnì skuteènì jen DOKONALE vykradený Motörhead a Discharge, z èehož ty první mnohem víc. V jejich podání to ovšem dostává malinko jinej rozmìr a to hlavnì proto, že prostøedí ze kterého vyšli je striktnì crust/punkové. A pøestože i v tomhle totálním podzemí není obsese Motörhead rozhodnì žádným tajemstvím, nebývá tak èasto zvykem, že by se jimi nìkdo nechal inspirovat do takové míry jako tihle kanadští punx. A propo, punx, to je pøesnì ono, Inepsy jsou totiž poøád hlavnì punková kapela a právì proto je to takovej masakr. Je to všechno zahraný tím hrubým a neotesaným stylem, s pìstí u stropu a zpocenou prdelí! Prostì dokonalej mix rozjetýho a špinavýho crustu ala Discharge nebo Anti-Cimex, nìkolikrát zmínìné Lemmyho party a trošky našláplýho streetpunku posledních desek Casualities. Texty o nukleárním holokaustu, tìžkém životì punkáèù, destrukci a chlastu. Tøi desky (aktuální No Speed Limit for Destruction vyšla pøed nìkolika týdny) na Feral Ward Records, labelu Yannicka z Tragedy. K tomu, abyste se rozhodli jestli je budete milovat nebo nenávidìt víc informací nepotøebujete. A ten koncert vám nakope prdel!

Inepsy
Feral Ward Records

Demarche
Rakkaus
 
[186kb][175kb][72kb][93kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd