webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(29 | 09 | 2007 - 09:30 - reactions: 0) Jirzophone
ENDSTAND (FIN), LIGHTHOUSE PROJECT (FIN), BALACLAVA
29.10. Brno – Yacht, Kolejní 6, start 20:00

Po roce a pùl se již po tøetí vrací na brnìnská podia kapela ENDSTAND, kterou mùžeme smìle zaøadit k nejpopulárnìjší finské hardcore kapele u nás. Loòským albem „The Time Is Now“, které vyšlo na vydavatelství Lifeforce records skupina oslavila 10. výroèí existence, letošní rok je pro zmìnu ve znamení lehèích personálních zmìn, kdy se sestava po odchodu druhého kytaristy ustálila na ètyøech èlenech, kteøí svoji energii zúroèili na nové desce „Spark“. O vydání této ještì horké novinky se postaral zpìvák Janne na svém vydavatelství Combat Rock Industry, který provozuje spoleènì s kytaristou z I WALK THE LINE. Pro ty kteøí nemìli tu èest setkat se s touto finskou ètverkou, staèí doufám naznaèit, že ENDSTAND to je synonymum pro rychlý, úderný hardcore punk ve kterém nechybí kytarové melodické vyhrávky a intensivní vokál zpívaný se svojí charakteristickou razancí od zaèátku do konce. Na svém kontì má kapela již pìknou øádku nahrávek, které vyšli za pomoci nejrùznìjších vydavatelství (Day After, Lifeforce, Combat Rock, ...) a jak už je i pravidlem s každou deskou kapela lehce laškuje se svým soundem, který má jednou více punk rockovìjší výbojnost, jindy jsou cítit metalovìjší ingredience a nebo jak je znát na poslední desce dává pøednost osvìdèenému hardcore zvuku.
Druhou finskou kapelou tento veèer bude mladá krev LIGHTHOUSE PROJECT. V øadách této party najdeme již zmínìného druhého kytaristy ENDSTAND, který dal pøednost této sestavì. Stejnì jako jejich kolegové, právì toto turné je ve znamení pøedstavení nové desky s názvem „Gift“, která stylovì vyšla na Combat Rock Industry.
A když už jsme u tìch nových nahrávek nemohlo to dopadnout lépe než, že svoji tuzemskou premiéru si odbude na yachtaøských prknech také debutová velká deska „Creativity“ kapely BALACLAVA, o jejíž vydání se postaralo vydavatelství Silver Rocket a Malárie records.

Za zmínku jistì stojí zmínit, že celý tento veèer má krom kvalitní HC hudby i za cíl finanènì pomoct brnìnské frakci FOOD NOT BOMBS (Jídlo místo zbraní), což je název skupiny lidí poskytující zdarma jídlo potøebným.

ENDSTAND
LIGHTHOUSE PROJECT
BALACLAVA
 
[234kb][35kb][28kb][104kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd