webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(09 | 11 | 2007 - 12:59 - reactions: 0) Aran
JESU (UK, Hydrahead Records) + FEAR FALLS BURNING (BE)
Praha, Palác Akropolis, 9. prosince 2007
Start 19.30

Zaèínají zimní dny. Šedou oblohou obèas ještì probleskne slunce. Veèerní mráz, smogová krusta nad mìstem. A koncert Jesu… Ano, tahle jedineèná, magická kapela se 9. prosince vrací do Akropole, kde už Jesu hráli v roce 2005 coby pøedkapela Isis. Jenže od tý doby urazili Jesu ohromnej kus cesty: jejich zvuk zmohutnìl, ale zároveò odkryl i nìžnou polohu. Monumentální riffy rozostøily kontury a pøevalujou se pod nánosem dalších zvukù, který evokujou britský kytarovky ze zaèátku 90. let. A je taky patrná stále zøejmìjší inspirace Joy Divison nebo Swans (jejich legendární zpìvaèka Jarboe mimochodem hostuje na novým EP Jesu s názvem „Lifeline“)…

Justin K. Broadrick (ex – Napalm Death, Head Of David, Godflesh) je jedním z mála muzikantù, který jsou vždycky minimálnì o krok napøed. V Jesu jako by ale náhle zpomalil a rozhlídl se kolem sebe. A ten pohled za to stojí – mírnì zvlnìná krajina, v dálce je cejtit moøe, vítr proèesává koruny stromù. Jesu jsou soundtrack ke chvílím, kdy se svìt zastaví, srdce si na chvíli odpoèine a vy se necháte ukolébat. Shoegaze drone? Indie industrial/metal? To neøešte. Jen poslouchejte.

Jesu letos vydali hned nìkolik nahrávek, klíèový je album „Conqueror“ a už zmiòovaný EP „Lifeline“. Broadrick je pravdìpodobnì vyrovnanej a spokojenej, na vrcholu tvùrèích sil, a vy mùžete Jesu vidìt 9. prosince v Akropoli. Pøedkapelou budou „vintage drone“ maniaci Fear Falls Burning z Belgie a koncert zaèíná v 19:30. Lístky jsou v pøedprodeji za 200 Kè (na vstupu budou o 50 Kè dražší) a mùžete je sehnat na baru v Paláci Akropolis, v Rocksters Shopu v Karlovce a v prodejnì Polí pìt (Dittrichova 13). Pøes internet se dají objednat na webech Silver Rocket a Day After.

Jesu na MySpace
Fear Falls Burning na MySpace
 
[74kb][23kb][49kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd