webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 01 | 2008 - 19:43 - reactions: 0) Cvalda
OM – Pilgrimage CD/LP
(Southern Lord)

Om jsou ze San Francisca. Zatím, co se jejich bývalý spolubojovník z pøedešlé kapely Sleep Matt Pike vydal malinko jiným smìrem (pùsobí v kapele High On Fire), Al Cisneros (basa, zpìv) a Chris Hakius (bicí) se rozhodli táhnout dál to, co jako první rozjeli v polovinì devadesátejch let. A chcete nebo ne, Sleep prostì vynalezli ten pomalej marihuanovým odérem nasáklej drone rock. Možná namítnete, že první byli Earth, ale to je trochu jiná liga. Více noise než opravdový písnièky. Album Jerusalem od Sleep bude navždy vytesáno do rockový historie a za 30 let bude mít stejnou hodnotu jako desky Black Sabbath v dnešní dobì☺.

Každopádnì, Matt Pike se rozhodl s „hulením“ skoncovat a vydal se smìrem stoner-metal 80tejch let, ale Al a Chris zùstali spolu a po pár leté odmlce rozjeli Om. Pokraèovatele Sleep. Zjistili, že si vystaèej jen s basou (jejíž tóny projdou více kytarovýma a basovýma hlavama a bednama než u leckterejch pìtièlenejch kapel) a bicíma. První deska vyšla v roce 2005 pod názvem Variations on a Theme, v roce 2006 vychází druhý album Conference of the Birds, kdy podle mì OM na sebe strhávají velkou pozornost a kapela se stává žijícím kultem. V roce 2006 stihnou vydat split desku s legendárním Current 93 a okupují jednu stranu singlu, spolu se Six Organs of Admittance, vìnovaného zemøelému písnièkáøi Keith Krate ze Santa Cruz. Všechny desky (s vyjímkou splitu s Current 93, kterej vydali Neurot recordings) vyšly na Holy Mountain records.

V roce 2007 se Om ujímá Southern Lord a deska Pilgrimage je na svìtì. Omlouvám se, že mi trochu trvalo dojít k samotné desce, ale nemyslím si, že Om jsou tady známou a probíranou kapelou a letmý pohled do jejich historie mi pøišel jako nutnost. Pilgrimage je album, kterým se Om trochu vracejí zpìt. Conference of the Birds se se svou náladou blížila až k The Doors. Pilgrimage má kratší songy a je víc monotóní a jednoduší, tedy zdánlivì jednodušší. Om støídají tiché pasáže; kdy jedou repetativní bicí a do nich basa hraje lehké tóny, je to rituální, je to hippie a je to pomalý, do toho všeho Alùv zpìv, kterej jakoby vypadl z poèátku sedmdesátejch let, jako by 70`s byly progresivnìjší než opravdu byly; s tìmi hlasitými drone pasážemi, ve kterých bicí jsou poøád repetativní, ale pøidaj na intenzitì, basa se trochu zjednodušší, ale za to pøidá na distortionu. Celej Om zní, jako by nevìdìli, co budou hrát v další minutì, ale vtip je v tom, že oni vìdìj a utlumìj vaše dýchání a nechaj rozležet vaše myšlenky. Pokud neposloucháte pozornì, mùže se vám zdát, že rif se poøád dokola opakuje, pokud se do toho zaberete, zjistíte, že tìch variací kolem stejných tónù je tam neuvìøitelná spousta. Tohle umí i Pike s High On Fire a zdá se, že si to chlapící odnesli právì ze Sleep.

Nahrávání se tentokrát ujal Steve Albini (Shellac). Trochu pøekvapení po všech tìch letech s Billy Andersonem (Neurosis, Sleep atd.) za zády. Zdá se, že deska má èistìjší zvuk, jinak se toho moc nezmìnilo.

Om doporuèuji všem, který se rádi zastavìj, lehnou si a nechaj si poøádnì probrnìt hlavu. Doporuèuji fanouškùm Sleep, Sunn 0))), Boris, ale taky lidem, který vyrùstali na Black Sabbath, myslím, že nepohrdnou. Om je originál.

Odkaz na Southern Lord records je zde
Om web najdete tady
odkaz na label, kterej vydal první dvì desky Om, Holy Mountain
A jestli se chcete dozvedet neco o Sleep tady je jejich fan myspace

Desky Om se dají objednat u Day After a nebo koupit pøímo v jejich obchodì Rocksters v Praze.
 
[18kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd