webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 01 | 2008 - 15:14 - reactions: 0) Banan
BARONESS - The Red Album
(Relapse Records)

Tohle je skuteèný opus, sága ze svìta na druhé stranì zrcadla, kde je krutost setnutých hlav stejnì samozøejmá jako víly a okøídlení jednorožci. A hlavní rozdíl oproti prvním dvìma deskám Baroness je ten, že teï se rozhodli zachytit obì roviny, ne jenom tu temnou, zkusit najít rovnováhu a utkat z ní tohle album. Byla to výzva. A z mého pohledu dopadla skvìle, i když rovnou øíkám, že jestli èekáte další First nebo Second, pøipravte se na hru. Baroness do sebe na tomhle albu nasáli mnohem víc vlivù a v podstatì se nebáli spálit, to co do teï vybudovali a postavit to znova. Základy postavili stejné, zemitý mix starého dobrého metalu a zásadních hardrockových riffù, tvrdé bicí a atmosféru lehkého mystièna a strachu z neznámého, obèas nìjaká ta dokonalá kytarová vyhrávka, kterou nedostanete z hlavy. Tím to zaèínalo i konèilo a bylo to naprosto v poøádku. Teï to tím ale jen zaèíná a ta stavba nad zemí je pak poskládána z mnoha elementù. V nìkterých svých sklenìných èástech je až neuvìøitelnì vzdušná, evokující napø. kapely jako Explosions in the Sky nebo Mono, v tmavých sklech se pak odráží tøeba Envy, ale to spolu skvìle souvisí. Železné pilíøe nesou jasný rukopis Mastodon a skoro bych øekl, že oni jsou hlavním urèujícím prvkem celé struktury, prvkem kterého je na The Red Album mnohem více než tomu bylo døíve. No a do døevìných èástí jsou hluboko vyryta jména jako Torche nebo Eyehategod a protože je to fakt masiv, vše drží dokonale pohromadì. O skvìlém zvuku a ještì lepším obalu od kytaristy a zpìváka Johna Bizleyho nemá cenu diskutovat, stejnì jako o tom, že tohle je skvìlá deska. Už jenom za tu odvahu to stálo za to..........
Jediný co mì fakt sere je to, že to nevyšlo i na vinylu a to hlavnì proto, že vùbec nechápu proè.

myspace.com/yourbaroness
www.relapse.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd