webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 01 | 2008 - 15:42 - reactions: 0) Aran
Moneybrother - Mount Pleasure
(Burning Heart / Day After)

PROÈ se mi tohle album dostalo do rukou až potom, co jsem svìdomitì vyplnil Žebøíèky za rok 2007? PROÈ? Kdyby šlo vrátit èas, všechno bych to asi pøepsal. Deska roku? „Mount Pleasure“. Skladba roku? „Down At The R“. Síò slávy? Moneybrother. Prostì naprostá euforie.

Ale klid. Jak to tak bejvá, to prvotní nadšení z nìjakýho alba za pár dnù odezní. Jenže právì TEÏ jsem na kolenou, dneska asi po jedenáctý poslouchám „Mount Pleasure“ a nemùžu se toho zbavit. Moneybrother už mì dostal na minulý desce „To Die Alone,“ ale jeho novinka je ještì o kousek lepší. Nádhernej pop / soul / rock s pøekrásnejma patetickejma aranžema… Slyším tam ABBU, ale nìkde na vás díky Moneybrotherovì hlasu taky vyskoèí The Clash z období „London Calling“. A do toho smyèce, dojemnì kvílející ságo, sladkobolnej klavír – všechno jako na pøedcházející desce, jen je tady tìch krásnejch momentù o hodnì víc. No a samozøejmì nesmí chybìt DUET!

Moneybrother je sice doma ve Švédsku a tøeba i v Nìmecku strašnì velkej, hraje v ohromnejch sálech, je nominovanej na rùzný ty jejich obdoby Grammy, má klipy a všechno, ale nìkde za tím je prostì poøád nìjak záhadnì cejtit punk. Nevím taky, proè mi pøi poslechu Moneybrothera èasto vytane na mysli mùj milovanej Morrissey. Možná tam podvìdomì cítím ten podobnej narcistní a zároveò totálnì sebe-odhalující pøístup k publiku a k muzice vùbec. „Mount Pleasure“ je pop, jak jste ho vždycky chtìli mít, ale vždycky vám na nìm nìco vadilo – blbý kecy kapel, velký firmy, dìsný úèesy, cokoliv. „Mount Pleasure“ je sladkej, upøímnej, srdceryvnej kus cukrový vaty, kterou se chci nechat upatlat každej den. ABBA versus The Clash. Zamilovaný melodie. Nádhera.

Moneybrother na MySpace
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd