webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 01 | 2008 - 07:48 - reactions: 0) ivan
DEAD SWANS - SOUTHERN BLUE E.P.
(Anchors Aweigh Records)

Kdo se kdy ptal, kam se podìla(la) nasranìjší a údernìjší mince hard core? Ten, kdo hledá, najde velice snadno. Kdo váhá a spoléhá na osvìdèený jména, ten opìt propásne. Dead Swans jsou jedním jménem ze svìtový abecedy, který by rozhodnì nemìlo uniknout tìm, kdo v pitu toèili pizzu pøi American Nightmare aka Give Up the Ghost, Das Oath, starejch 108 a Bloodpact. 5 šavnatejch songù vèetnì rozvážnýho intra, který je pøedzvìstí mayhemu. Koncerty Dead Swans netrvají víc jak 20 min. a kdo vidìl ten tìžko popíše jednou vìtou. Kromì všech základních atributù kapely výše zmínìného ražení, dost zaujme projev zpìváka Nicka, kterej balancuje nìkde mezi Ianem Curtisem, Markem McCoyem a zkušeným alkoholikem, kterej si hraje s myšlenkou, jestli si má jít koupit pivo nebo nový boty. Krátký, úderný songy spolu držej pohromadì díky zdlouhavýmu vazbení a podladìnou valchou. Bìhem pár minut je vysvíceno a vy se tìšíte na to až znovu krásnej, modøe žíhanej vinyl, otoèíte zpátky na stranu A a pokusíte se to chytnout aspoò napodruhý. Já to miluju. Balancuju a zjišuju, že... asi nejsem normální.

Seženeš u Damage Done Records

www.myspace.com/thedeadswans
www.myspace.com/anchorsaweighrecords
 
[34kb][36kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd