webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(24 | 02 | 2008 - 18:03 - reactions: 0) DIY
ROTTEN SOUND (fin), THE OCEAN (ger), VICTIMS (swe), TRAP THEM (usa)
Pondìlí 31.3. 2008 - Praha, EXIT CHMELNICE (www.exitchmelnice.cz)

Chladnokrevný severský zabiják jménem ROTTEN SOUND se opìt vrací do zemì zaslíbené a poté co v létì svým vystoupením na Obscenu zadupal do zemì vìtšinu pøihlížejících, si nyní brousí zuby na publikum, které zavítá v pondìlí 31. bøezna do žižkovského klubu EXIT Chmelnice. Po boku bude mít komando èítající šílenou neurocorovou sebranku THE OCEAN, stockholmské HC/punk rockery VICTIMS a jejich žánrovì spøíznìné kolegy z americké formace TRAP THEM. ROTTEN SOUND nelze pøedstavit jinak, než jako jednu z nejpøednìjších grindových formací souèasnosti. Vysokorychlostní vražedný grind – to je asi nejstruènìjší charakteristika této finské smeèky, jejíž vznik se datuje až do roku 1993. Pøelomovým okamžikem v historii kapely se stalo album „Murderworks“, po jehož vydání se o ROTTEN SOUND zaèalo hovoøit jako o nejvìtším objevu grindcoreové scény. Mezi elitu se pak definitivnì vyšvihli s albem „Exit“, které je doslova natlakováno neúprosným grindem se zvukem masivních rozmìrù. Deska komentující sociální a politická témata, jako je spoleèenská pøizpùsobivost, neetické chování èi agresivní mezinárodní politika, se zaøadila mezi nejvýznamnìjší díla grindové historie. V roce 2006 opouští kapelu její hnací motor, superrychlý a technicky vytøíbený bubeník Kai a je nahrazen Samim Latvou, se kterým již ROTTEN SOUND nahrávají EP „Consume to Contaminate“. Toto EP bylo netrpìlivì oèekáváno a mnoho fanouškù si kladlo otázku, zda se povede nahradit „nenahraditelného“ Kaie za bicími. Výsledkem je zdrcující sestava nejvíce dynamického a tìžkého zvuku jaký kdy ROTTEN SOUND dosáhli. Základem jsou opìt v šíleném tempu hnané bicí, které vás nemilosrdnì fackují zleva zprava. Svùj statut potvrzují RS i na dosud poslední desce „Cycles“ (2008) – grindcore svìtového formátu, plný technických prvkù, neutuchající energie a šílené síly. ROTTEN SOUND jsou na vrcholu – to je ta nejlepší pozvánka do Exitu Chmelnice.
Druhým headlinerem veèera bude nespornì neurocorový ansámbl THE OCEAN. Koncentrovaná energie, HC základy, které fúzují s neurotickými polohami a deathmetalovými odboèkami. Pražský koncert bude zároveò i prezentací nového kotouèe „Precambrian“, který je zase o krok dále než pøedešlá deska „Aeolian“. Základní nahrávání probìhlo v severním Finsku a domácím berlínském studiu, ale pro vokální støípky se cestovalo do Švédska, Belgie, Holandska, Los Angeles i Seattlu. A tak se setkáme se jmény jako Nate Newton (CONVERGE), Caleb Scofield (CAVE IN) nebo Eric Kalsbeek (TEXTURES). Aby toho nebylo málo, sestava se pro nahrávání rozrostla i o pár èlenù Berlínského filharmonického orchestru. THE OCEAN jsou zjevením na scénì extrémní hudby a jejich živé vystoupení slibuje nevšední zážitek.
Severská scéna bude zastoupena švédskou partou VICTIMS. Rozjetý crust dis-beat, skvìlá záležitost na úvod veèera!
Celý veèer odstartují zámoøští TRAP THEM. Podobnì jako u VICTIMS se mùžeme tìšit na zbìsilý mix punk-hardcore-metal.

Související odkazy:

Rotten Sound
The Ocean
Victims
Trap Them
Obscane
Shindy

Více informací na tel. èíslech 775 095 666 nebo 774 220 183.
 
[34kb][177kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd