webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(23 | 03 | 2008 - 13:21 - reactions: 0) Banan
MITHRA (it) + PHOENIX II
24.4. Klub V Jelení, od 20.00

Nemohl jsem se doèkat, až se tihle italští piráti vrátí zpátky! Nedìlám už poslední dobou tolik koncertù, protože mì to nìkdy dost sere, ale stejnì jako v pøípadì Obstacles, ani tady nebyla jiná možnost, než do toho jít. Mithra odehrála minulý rok V Jelení dokonalý koncert spolu s Lies Feed the Machine pro 7 platících, a pøesto to byla neuvìøitelná jízda. Zábava a intenzita v jednom proudu mohutné energie, který s vámi cloumal a nebylo kam uniknout. Oni jsou pøesnì ta kapela, která vás okamžitì vtáhne do hry a donutí vás hrát podle jejich pravidel a je úplnì jedno jakou máte pøed koncertem náladu. Já byl ten minulý rok lehce nervózní a mrzutý z malé úèasti, ale oni byli jako vakcína na špatnou náladu, která úèinkuje okamžitì! Na první pohled naprosto nesourodá parta, která ovšem vnitønì funguje dokonale. Chlapíci, co se chtìjí bavit a zároveò mluvit o vážných vìcech. U vìtšiny kapel to není ani vtipný ani naléhavý, u nich je to obojí. Slibuju, že to bude zážitek! Tohle je punk, který posouvá hranice!

Jsem hrdý, že Phoenix mùže odehrát svùj první koncert od léta právì s nimi a právì V Jelení. Berte to jako generálku na léto a nezapomeòte.............JSEM DUCH LESA, NA CESTÌ PRAVDY!

Rezervace nebudou, vstup se bude vybírat od 19:00

Mithra
Phoenix II
 
[35kb][23kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd