webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 04 | 2008 - 22:37 - reactions: 0) DIY
ARMY OF FLYING ROBOTS - Life is cheap
(Feast Of Tentacles/Super-Fi)

Za posledních pár let jsem si prostì ostrovní kapely zamiloval. Asi to zpùsobilo i to, že jsem na území Velké Británie strávil urèitou èást svýho života a logicky mì zaèalo mnohem víc zajímat, jak to tam vypadá a funguje s hardcore/punk komunitou. Protože moje znalost /a asi nejen moje/ zaèínala u legend jako Heresy/Voorhees/Ripcord pøed Extreme Noise Terror/Motorhead a konèila u Oi Polloi/Scatcha/Varukers nebo Amebix. Ale tahle zemì skrývá opravdové poklady, které jsou mnohdy 100x kvalitnìjší než Ameriètí headlineøi. Jako pøiklad mùžu uvést tøeba jeden z koncertù, které jsem mìl možnost navštívit. Tehdy jely pøes Spojené království dvì kapely (us/canada) Pulling Teeth a Risky Business a na turné je podporovaly dva anglický bandy Nervous Wreck a Frightener + tento koncert ještì vražední BrainDead. Tyhle tøi kapely doslova vymazaly jejich zámoøské kolegy z koncertu a na headlinery zùstala asi jen ¼ posluchaèù z tìch 150, co se tam sešlo. Jasnì mùžete namítnout, že Anglièani prostì poslouchaj a chodìj hlavnì na jejich ostrovní kapely, což je urèitì èásteènì i pravda, ale nezapomínejte, že se jedná o odtrženou èást Evropy a nejen hardcore/punk scéna se tam vyvíjela zcela sobìstaènì. No ale dost kecù a pøejdem rovnou ke kapele z krajù Robina Hooda, kterej jak povìst øíká, bohatým bral a chudým dával. Což v dnešní dobì Grossù èi Èunkù zní jako pohádka. Na tuhle Nottinghamskou úderku mì už pøed èasem upozoròoval kamarád Mez, když jsme domlouvali úèast jeho kapely Duckstab na naší pøipravované LP kompilaci „Common life II.“ Tenkrát mìli tuším AOFR venku jen debut EP, split EP s Kamikazee a 10“ s Jinn. O pár mìsícù pozdìji jsem je trestuhodnì propást na jejich koncertì v Cardiffu, což mì pøi poslechu tohoto nového alba „Life is cheap“ mrzí dvojnásob, ale snad budu mít pøíštì víc štìstí. Kapela je zvláštní i tím, že se nebojí zapojovat do svých setù i pro hardcore/punk netradièní instrumenty jako tøeba violu nebo saxofon. Podobnì se prezentují i u nás tøeba kluci ze Sheeva Yogy. Album „Life is cheap“ obsahuje 11 destruktivních power-violence/noise-core skladeb se silným vlivem Severoamerické scream scény z poloviny 90-tých let, kterou reprezentují tøeba geniální Orchid. Dost mì jejich set inklinuje i klasiku Coverge, který jsem koneènì slyšel live v malým klubu. O vydání desky se postaral šílenej požíraè chobotnièek Chris Braddock pod jeho znaèkou Feast of Tentacles, kde mimo jiné vyšel i geniální EP BrainDead „Priest killer“ a novej split EP s ROT IN HELL. Chobotnièka èíslo 4 (tedy AOFR) vychází se super art-workem z dílny Carp v rozevíracím obalu a na tìžkým vinylu. Tomuhle já øíkám poctivì odvedenej kus práce. Jedna z nejlepších desek, co jsem mìl v poslední dobì v rukách. Dost tìžko se tyhle desky u nás shánìjí, ale naštìstí se nám podaøilo pár kouskù pro Vás získat.

www.myspace.com/armyofflyingrobots
www.feastoftentacles.com

Ondra // Dead Heroes records
doomsday@centrum.cz
www.myspace.com/deadheroesmusiclabel
 
[70kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd