webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(28 | 03 | 2008 - 14:35 - reactions: 0) Aran
Flošna Fest vol. 4
30. dubna 2008
Pivovarská Flošna, Hradec Králové
Fetch!, Elektroèas, C, Dr. Fleischmann, Gnu, OTK
Zaèátek: 19.00 hod

Pro nás Hradeèáky jsou každoroèní party na Flošnì vždycky velkou událostí. Vzal jsem si kus papíru a tužku, s tím že bych pøece jen mìl o chystaný akci napsat pár vìt. Mluvit, nebo psát o tom, co právì chystáme není úplnì pro mì jednoduchý, ale abych s tím pøece jen pohnul, napsal jsem si v bodech to, co je z mýho pohledu podstatný.

Místo
Setkání
Atmosféra
Kapely
Jídlo
Split

Když tak koukám na tìch šest slov, zmocòuje se mì velká radost a oèekávání. Radost z možnosti sejít se se známými na tom fantastickým místì, který nám ještì nesebrali. Psát o kapelách je zbyteèný. Všichni je známe. Ale tady jde hlavnì o nìco úplnì jinýho. Ta atmosféra se nedá popsat. A ta atmosféra tam bude zas! Fakt!

Tentokrát na vás èeká porce šesti kapel na jedný stejdži. Jídlo bude opìt formou benefitu pro Food not bombs. Fetch! a Elektroèas tam pøedstaví spoleènej 7" split.

Zkuste dorazit.
Díky,
Kudlis, Elektroèas
 
[54kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd