webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(25 | 05 | 2008 - 23:13 - reactions: 0) Jirzophone
WHO CALLS SO LOUD (USA) + THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD (CZ/USA)
25.6. Brno – Yacht, Kolejní 6 // 20:00

Po loòském rozpadu FUNERAL DINER si dva její èlenové Matt a Dave øekli, že nutnì potøebují novou kapelu. A pokud v tom DIY HC/punku jedete víc jak 15 let své cíle máte už dávno jasné. Tito zkušení hráèi vsadili na to, vydat co nejvíc desek a hlavnì strávit co nejvíce èasu na turné. Tyto dva stìžejní body se jim zdá se daøí naplnit znamenitì. Našli cestování laèné spoluhráèe a pøed mìsícem vydali svoji debutovou desku, která se hned pro zaèátek doèkala netradièního rozmìru, èítající dva barevné vinylové 10“ s vloženým CD a to vše zabaleno v rozevíracím kresleném obalu o který se postaral Juan z Comadre. O vydaní se spravedlivì podìlili vedle svého vydavatelství Sorry records se sympatickým nìmeckým labelem Adagio830 (domov kapel jako Comadre, Haram, Daitro...) Hudebnì ...WHO CALLS SO LOUD velmi plynule navazují na to, kde FUNERAL DINER skonèili. Tedy energií oplývající emo hardcore støihu 90tých let. Ukøièený vokál, hravé a zároveò zbìsilé bicí (však také Matt si svoje odehrál v legendární Ebulition kapele – Portraits Of Past), valivá a projíždìjící se basa, kytarová hra, která dokáže být nejen syrovì dráždívá, ale rovnìž až epicky podmanivá a pøitom marnì budete hledat stopy po nudném post-rocku.
V roli „pøedskokana“ se v brnìnském clubu Yacht objeví kapela s asi nejvíc vhodným názvem, který našich konèinách naleznete – THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD. Rytmickou sekci zde tvoøí èlenové rozpadlých MORE BAD NEWS, vokál a kytaru si vzal na starost kytarista seattlských THE NOVEMBER GROUP. Hudebnì lze tuto kapelu asi nejblíže pøirovnat k BORN AGAINST ovšem v modernìjším provedení.

O den pozdìji vystoupí WHO CALLS SO LOUD v Chomutovském Hu Hu Baru za asistence domácích ABSENT FROM VIOLENCE.

...WHO CALLS SO LOUD
Adagio830


Další koncerty pod hlavièkou Loser crew:

22.6. Brno-Yacht
QUIRITATIO (Nor)
RIVER FOR SALE

25.6. Brno-Yacht
...WHO CALLS SO LOUD (USA)
THE LOUDEST SILENCE NEVER HEARD (CZ/USA)

28.8. Brno-Fléda
PG.LOST (SWE)
OBSTACLES (DK)
TEPHRA (D)

31.10. Brno-Yacht
FROM MONUMENT TO MASSES (USA)
A.ARMADA (USA)

14.11. Brno-Yacht
GIT SOME (USA, ex-Planes Mistaken For Stars)
 
[130kb][59kb][36kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd