webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
column:::...
(14 | 07 | 2008 - 23:13 - reactions: 0) mikita
Annotation Of An Autopsy vs. sexismus.
Annotation Of An Autopsy vs. sexismus.

Ti co mì znají aspoò trochu, vìdí, že politika a urèité témata jsou mi ukradený. Ne proto, že bych pøehlížel dùležitost urèitých problémù, ale spíš pro mou nedùvìru ve smysl sáhodlouhých diskuzí.

Klukùm ze zmínìné kapely se však podaøilo zvednout ze židle i mì. Staèilo k tomu pár minut nad jejich bookletem. Navíc když se èlovìk pohybuje v „hudebním biznysu“, dostanou se mu do uší i urèité storky od øidièù a lidí, kteøí se motají kolem kapel. Na dnešní koncert jsem šel s vidinou vylepení pár plakátù, rozdání letáèkù a hangoutování s kámošem u kafíèka, hlášek z Fantozziho a veganských sušenek. Acacia Strain a nemožný mrtvý pit mì ale donutil k malé rozcvièce pøed koncertem Integrity. Plný energie ze setu kapely jsem se motal kolem distra Annotation Of An Autopsy a øekl jsem si že je trochu zprudím!

Pan praseèí hlava s cecíkama co by mu závidìla i Lolo Ferrari (aka zpìvák) vypadal že by nedobìhl ani po schodech k vanu. Tak jsem zhodnotil situaci a spustil sarkastické vtípky na téma jejich textù. Kucí si mysleli že si dìlám prdel a smáli se. O to vtipnìjší pak bylo, když jsem jim øekl že neumìj hrát a navíc za jejich texty by jim moje holka nakopala prdel. To se pak pøestali hihòat a stìží se jim polykalo – rozhodnì hùø než paní z jejích textù…

Co z toho plyne? Nevím. Ale minimálnì bych øekl, že podobné situace jsou mnohem efektnìjší než vaše trapné diskuze na téhle ještì trapnìjší stránce pro trapný lidi. Jediné k èemu prospívá tenhle web je informovanost lidí o koncertech. I v tom vlastnì asi pokulhává, protože se mì poøád lidi ptají na data koncertù.

Zvednìte své líné prdele a kurva nìco dìlejte, sledujte co se kolem vás dìje. Nìkdy je lepši rozbít držku zmrdovi než posílat bulletiny na myspace. Kde jste všichni byli? Velkohubí aktivisti?

Jo…a AOAA rozhodnì nejsou tuff. Chtìli na mì skoèit v 5ti. Frajírci…A chcípnou!

Mikita
(credits: foto by Dora Dernerova)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd