webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 08 | 2008 - 17:05 - reactions: 0) sinner
TIME OF MY LIFE/VINTAER - split LP
Tak koneènì po fluffu mám doma placku, na kterou jsem se už delší dobu tìšil. Bratøi z Time OF My Life dlouho avizovali tuhle desku, poštìstilo se mi poslechnout si vìci pøed masteringem, takže když byla možnost Azazela stáhnout u tuhle placku, nebylo co øešit.
Zaènu stranou TOML, u níž jsem byl zvìdavý na to, jak se chlapci posunuli po našem split EP. Když jsem ji zaèal poslouchat, tak trochu jsem se vrátil o nìjaký den nazpìt a procházel si v hlavì všechny ty old school hc kapely na letošním Fluff festu a vedle nich jsem postavil skladby od TOML. Vyšlo mi z toho, že vìtšinu tìhle kapel by TOML strèili do kapsy. Jejich pojetí mi pøijde více osobitìjší, a už myšlenkovì èi hudebnì. Tam kde vìtšina zmiòovaných kapel plká jen o straight edge a bratrství a tím to hasne, tak TOML jdou dál. Nestaví si žádné mantinely, trefují se do vìcí co vám každý den znepøíjemòují život, jsou prostì odrazem reálných zážitkù. Tohle mì na téhle kapele hodnì baví, dávají tomuhle old school stylu jiný ksicht, posouvají ho, alespoò pro mì, o dost dál. A tak trochu mì i mrzí, že spousta lidí kouká z otevøenou hubou po kapelách na západ od nás nebo nejlépe až za velkou louži, pøièemž pod nosem má kapely, které to poøád dìlají srdcem a mnohdy i lépe.
No a nesmím zapomenout na druhou stranu, kterou okupují Vintaer. Docela by mì zajímalo co ten název znamená. V téhle kapele se sešli už provaøené ksichty z rùzných kapel doplnìné o èerstvou krev. Tady se hudebnì jedná o pøímoèarý hardcore/punk. Na první poslech mì to moc neoslovilo, øíkal jsem si, že tomu nìco chybí. Ale udìlal jsem dobøe, že jsem nad tím hned nezlomil hùl. Ta energie si mì po èase získala, syrové pojetí, celkovì jakoby ledabyle oddrhnutý projev, to všemá nìco do sebe. Když se k tou pøipoèítají texty, které mají jakousi lehce nihilistickou lyriku, tak bych se tuhle kapelu nebál zaøadit vedle Thalidomide nebo Los Crudos, k nímž mají celkem blízko. No a hned první song a jeho refrén je odzbrojující „naša kreativita zaniká pod vahou píèovín“ , paráda. Už se tìším, až budu mít možnost tuhle kapelu vidìt naživo. Pakliže pøipustíme, že platí pravidlo, že desky jsou takový odvar z živých vystoupení, bude koncert Vintaer neskuteèná jízda.
Co na závìr, bílej vynil, pìkný obal (http://www.myspace.com/bbrkphoto), skvìlá muzika, myslím, že tady není o èem pøemýšlet.

sinner


Desku seženeš zde:
Dear Frineds rec. www.myspace.com/dearfrinedsofazazel
Codex rec. www.myspace.com/codexrecords
Totalitarianism Still Continues rec. www.distro.yw.sk
Waking The dead rec. www.wakingthedead.cz
Thriller rec. www.myspace.com/tomitrash
Different rec. www.ozdifferent.sk
Randal rec. randall@szm.sk
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd