webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 08 | 2008 - 22:35 - reactions: 0) Jirzophone
Tephra – A modicum of truth
(Riptide recordings)

Relativnì mladá nìmecká kapela pøišla na sklonku minulého roku se svojí druhou velkou deskou s názvem „A modicum of truth“. Hned první seznámení dává jasnì najevo, že pøíchod pátého èlena, maèkaèe a obsluhovaèe samplerù ve spolupráci s výslednou produkcí desky posunula tuhle kapelu o poøádný kus dál. Jak už naznaèuje název kapely, pánové si libují v sopeèných erupcích. Neskuteèný tlak, který se valí z této nahrávky své okolí systematicky pohlcuje bez možnosti úniku se sílou volnì stékající lávy, která nezná slitovaní a hlavnì pod svùj rozžhavený proud pojme vše s naprostou vyrovnaností a hlavnì poommmaaallluuu. Mohutné kytarové stìny založené na riffové repetativnosti jsou po èasové prodlevì øádnì rozèístnuty do té doby umírnìným tepem bicích. Použité samply a synák se starající o výsledný ocas kytarových nepropustitelných hradeb a dotváøejí na tížené temné atmosféøe umocnìné mohutným nelítostným vokálem. 70 minut naporcovaných na 11 chodù jsou ve znamení hypnotických agresivních songù, které svoji obì lapí a ta se s touto nenasytnou hmotnou musí vyrovnat a chce nebo ne. Temný výpravný hardcore nasáklý slugem, doomem a post metalem dává jasnì tušit, že máme tu èest tuto kapelu zaøadit do ranku kapel Neurosis, Cult Of Luna, Isis. Však ne nadarmo Tephra strávila loòský rok po boku Red Sparowes na jejich evropském turné. O tom jaké kvality dosahují jejich živá vystoupení budeme mít možnost se pøesvìdèit sami již zanedlouho a to hned rovnou tøikrát:

27.8. Kopøivnice – Nora/+ Tummo (nová kapela èlenù Thema 11/More Bad News/Ema Camelia/GOTF)
28.8. Brno – Fléda/+ Pg.Lost (SWE), Obstacles (Dk) Více info
29.8. Praha - 007

Tephra myspace
Tephra
Riptide recordings
 
[105kb][43kb][40kb][131kb]

[49kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd