webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(24 | 08 | 2008 - 19:30 - reactions: 0) Banan
HJERTESTOP - VI SES I HELVEDE LP
(Hjernespind Records)

Jestli nìkdo hraje skuteènì autentický hc/punk, který je nasraný, nebezpeèný a zábavný zároveò, pak jsou to tihle dánští rabiáti. V poslední dobì je mi už trochu na blití z té spousty kapel, který jen vykrádaj duch doby dávno minulé, ve snaze všechny pøesvìdèit o tom jak jsou znudìný naštvaný teenageøi, který nevidí žádnou budoucnost, ale jejich skuteèný život je jen trapná snaha o revoltu z pozice bohatejch dìtí, který nemají žádný starosti. Spousta tìch retro punkù je fakt úplná blbost, s ukradenejma riffama od Avengers a pitvoøivou trapnou grimasou. Pustíte si je, podupete do rytmu a možná si zapamatujete nìjakou melodii. Nic víc. Hjertestop jsou plinavec do ksichtu jim, vám i celé spoleènosti. Jsou plinavec do ksichtu komukoliv a nebojí se flusnout ani na sebe, protože se neberou zase až tak vážnì, což je velice dùležitá vìc, kterou u tolika dnešních kapel postrádám. Navíc v sobì zároveò mají skuteènou nenávist, deziluzi a vztek, vše podpoøené reálnýma životníma zkušenostma ztracenejch dìtí, které se snaží postavit na vlastní nohy, ale poøád padají na hubu. No a když pak budete chtít soundtrack k tomuhle všemu, bude znít pøesnì jako tahle deska (jejíž název v pøekladu znamená Uvidíme se v Pekle), deska, která je doslova nabitá statickou elektrikou zvedající vám samovolnì vlasy do bodlin a jejíž poslech ve mì evokoval stejné pocity, jako když jsem poprvé slyšel Minor Threat nebo Black Flag. Emoce klukù a holek z masa a kostí, stejných jako vy (no, možná trochu divoèejších), které sere žít podle spoleèenských pravidel a tak se bouøí. A punk jim k tomu dává možnost, je to kontrakultura, která má boøit i tvoøit zároveò. Díky tìm kupám sraèek všude kolem, jsem už skoro zapomìl, že pøesnì takhle by to mìlo být a tahle kapela opìt zapálila oheò v mém srdci. Stejnej jako hoøel v ulicích Kodanì, když létaly z jejich rukou cihly na policejní auta. Hjertestop se pak nìkdy opravdu nebojí provokovat a pøestože (nebo právì proto) je jim jasné, že v mnoha pøípadech jedou hranu a že naserou i spoustu lídí v hc/punk scénì, nemají ve zvyku dìlat krok zpátky. V téhle desce je nadìje i volání po konci svìta zároveò a kromì toho je totálnì likvidaèní i hudebnì. Jakoby se spojili ty nejlepší momenty z Dead Kennedys, Minor Threat, Freeze, Adolescents a Heresy. V nìkterých momentech jsou pak hodnì podobní švedské legendární kapele Asta Kask, nebo rannému finskému punku, který reprezentovala hlavnì Lama. Vynikající nápady, které jsou sice jednoduché, ale obrovsky úèinné a navíc hrané stylem Grega z Black Flag, tzn. zvláštnì intenzivní a obèas v nejlepším slova smyslu lehce iritující. Jinak se Hjertestop samozøejmì hrdì hlásí k odkazu Admi Petersens Arme a Young Wasteners a Thomas z Hjernespind o Vi Ses I Helvede øíká, že spolu s prvním singlem Admi Petersens a lp Young Wasteners, je to nejlepší dánská punková deska moderní historie. Zvuk sedí dokonale, obal je opìt klasická koláž, útoèící na dánskou radnici, køesany a fízly a o textech se dá øíci naprosto to samé. V dìkovaèce je uvedena i vedoucí køesanské sekty Ruth, kde ji kluci dìkují za to, že udržuje nenávist v jejich srdcích. Já si na závìr dovolím citaci z textu No Regrets, který podle mì tuhle kapelu vystihuje naprosto perfektnì a vy si to kurva sežeòte!

"Won a couple of streetfights. Lost even more.
Passed out drunk a million times on dirty squatted floors.
I fought a couple of nazis and threw rocks at the pigs.
Snorted drugs in a toiletstall with your girlfriend on my dick.

One day you are dead.
One day you are gone.
One day you are dead and no fucking rule are gonna ruin my lfe!"

p.s. Hjertestop se brzy chystají znièit Evropu a ani nám se jejich nájezd nevyhne. 7.záøí vyplení Sedmièku ve spoleènosti Vivisick, Night Fever a See You in Hell. Tìšte se na Laseho s horolezeckou karabinou v nose místo piercingu a oèekávejte totální punkovou destrukci!

www.myspace.com/hjertestop
 
[102kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd