webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 09 | 2008 - 22:44 - reactions: 0) Aran
Guapo - Elixirs
(Neurot / Day After)

Nekecám, první track "Jeweled Turtle" na nový desce Guapo je ta nejstrašidelnìjší muzika, co jsem kdy slyšel. Stokrát horší než první album Grails. Svým zpùsobem je celý "Elixirs" neuvìøitelnej extrém: po poslechu týhle desky v jednom kuse budete stoprocentnì potøebovat sklenici studený vody a pravdìpodobnì nìjaký úèinný a snadno dostupný kapky na uklidnìní typu Cosmic Psychos. Budete to potøebovat, abyste se ujistili, že všechno je na svým místì - že váš pokoj nezmizel, že ulice se nepropadly, že mìsto nezaplavila nìjaká armáda zmutovanejch trifidù.

Pamatujete si z dìtství na filmy, který vás vždycky spolehlivì vydìsily? Vybavuju si nìjaký animovaný peklo od Hermíny Týrlový, v kterým se postavy hraèek z modelíny pøetváøejí v rùzný abstraktní obrazce za doprovodu muziky, která by se docela dobøe hodila jako bonus k "Elixirs." Sledoval jsem to coby malej kluk a úplnì mì to rozložilo, byl jsem vydìšenej jako sviò. Takhle pøesnì vás z reality do strašidelnýho svìta unesou Guapo. Jestli jste se v noci báli stínu za závìsem a radši jste se schovali pod peøinu, než abyste se šli podívat, že to je FAKT jen stín, tak v podání Guapo se zpoza toho závìsu stoprocentnì vynoøí nìjakej dìsivej šedej amorfní netvor a pomalu se bude blížit k vaší posteli - a vy se nebudete moct ani pohnout.

Pøedstavte si ty nejpsychedeliètìjší úlety Pink Floyd smíchaný s uhranèivostí Grails a úchylnou hravostí pozdních 90 Day Men. Nikde žádný riffy a rytmy, kterejch by se dalo chytnout, jen rozložený akordy, zlomený zvuky a dìsivá pøedstava, že jste souèástí nìjakýho cizího plánu, kterej funguje úplnì nezávislé na vás, ale kterej vás používá jako poslušnou loutku. Dost mì bavilo pøedcházející album Guapo "Black Oni" z roku 2005, ale "Elixirs" je rozhodnì naléhavìjší nahrávka. Jsem zvìdavej, kam tahle kapela pùjde dál. Jestli to vùbec ještì jde...

Guapo budou hrát 24. záøí na 007 spolu s Napalmed.

Web Guapo
 
[32kb][88kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd