webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 10 | 2008 - 08:00 - reactions: 0) Jirzophone
A.ARMADA – Anam Cara
(Golden Antenna records)

Relativnì nová americká kapela A.Armada v sobì ukrývá pro nás již dobøe známe tváøe. Najdeme tu nejen kytaristu z Maserati, ale také kytaru a basu zde obrábí pánové ze Cinemachanica. Ale pozor tentokrát nepùjde o žádnou mathrockovu nevypoèitatelnost ba právì naopak. Každý má právo na relax a tak pánové ve svých hráèských kulišárnách pìknì pøibrzdili, zvolnili a nechali své nástroje volnì mluvit za sebe . A.Armada je hlavnì o pocitech a náladì. Zkrátka post-rockové vyprávìní beze slov. Snové kytarové rozjezdy odhalí tu pravou krásu samozøejmì až po èase, který je tøeba poskytnout velmi pozvolna se rozptylující se mlze. A pak to pøijde, instrumentální souhra, velké kytarové melodie, které se tak hezky poslouchají jsou rozèesávány údery bicích, které nelze oznaèit jako jednoduché ani za ty super-složité hrané tøí rukým bubeníkem. Jsou zkrátka tak akorát komplikované, aby hudba mìla potøebnou dynamiku, která je pro tento styl nepostradatelná. Gradující a zároveò osobitá atmosféra, tak tím se ohání už Maserati a tento spolek má k nim asi nejblíže, k tomu se sluší pøihodit pár zvuèných jmen jako Explosions in the sky, Mono nebo Mogwai a jsme doma. Pìti skladbová deska dosahující pùlhodiny nadchne právì milovníky výše jmenovaných kapel. Kdo stále neví, tak pro toho už staèí dodat jen jediné, a si do svého diáøe u data 31.10. udìlá poznámku, že tito Amerièani své síly pøijdou zmìøit se svými krajany From Monument To Masses do brnìnského clubu Yacht. A už pøedem mùžeme tušit, že zápas to bude tuze zajímavý.

www.myspace.com/aarmada
www.myspace.com/goldenantenna
 
[32kb][34kb][188kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd