webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(14 | 10 | 2008 - 14:07 - reactions: 0) Aran
Russian Circles – Station
Suicide Squeeze / Day After

Pøemejšlím, proè jsem vlastnì tak propadl Russian Circles. „Jen další instrumentální partièka,“ øeknete si možná… Ale není to tak. Zatímco øada kapel, který nepoužívají hlas, se nìkdy trochu køeèovitì motá v kruhu, Russian Circles nechávají muziku volnì plynout. Naprosto volnì.

„Station“ je navíc o nìco pøímoèaøejší než „Enter“ (na basu v Russian Circles momentálnì hraje Brian Cook z These Arms Are Snakes) a to jsou samozøejmì body k dobru. A hlavnì: obdivuju kytarovou hru Mika Sullivana. Vìtšina jeho riffù a motivù je hraná na èistej zvuk (ne že by nebyl schopnej vytvoøit masivní rozvazbenej bordel, když si to skladba žádá), takže si mùžete vychutnat všechny ty delikátní jemnosti v jeho høe. Ale abysme si rozumìli – nejde o žádnou sólující onanii s tisícem tónù ve dvou minutách. Naopak, tady se pracuje se silným a èastokrát prostým detailem. Kytara je pro Russian Circles klíèová a Sullivan si s ní hraje s neuvìøitelnou lehkostí. Jestli máte rádi tu jasnou èitelnost Tristezy, pak „Station“ propadnete okamžitì. Všechno je v nenápadným pohybu, mikroskopický èásteèky dávají dohromady jedineènej celek. Tady se nehroutí hory zvuku v pøímým pøenosu, øeky se nevylejvají z bøehù. Russian Circles monitorujou pohyby pod povrchem – nenápadný chvìní, jemný posuny. Ale dìlají to tak dokonale, že u toho budete mlátit hlavou jako pøi nìjakým d-beatu. Nechápu, v èem to tajemství je a zatím jsem na to nepøišel. A nejradši mám, když se Russian Circles držejí úplnì nízko nad zemí, jako tøeba pøi závìreèný „Xavii“. Pár tónù a zázrak je na svìtì.

Russian Circles budou hrát spolu s These Arms Are Snakes 26. øíjna na 007.

Russian Circles
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd