webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 10 | 2008 - 22:26 - reactions: 0) Jirzophone
HESUS ATTOR – Sonic Gastronomy Volume 1
(Moonlee records)

Patøíte-li mezi ty, kteøí se neudrží, když vidí pøed sebou prohýbající se stùl s jídlem a neodejde dokud neochutná všechno, pøièemž si je moc dobøe vìdom, že to poslední lahodné sousto se asi moc nebude mít rádo s stou pálivou vìcí, kterou právì strkáte do pusy. Tak pro všechny takové otesánky nebo chcete-li fajnšmekry je pøichystáno album s názvem „Sonic Gastronomy Volume 1”. Chorvatská parta Hesus Attor je totiž banda pošahaných virtuózù, kteøí nejen, že dokáží bravùrnì zacházet se svými nástroji, ale ještì ke všemu milují všechno co se dá sníst a tak jejich texty jsou o jídle, jedení a všemu co k tomu patøí. Hesus Attor je další z tìch kulináøských crazy partièek, kteøí vám dokáží udìlat prvotøídní obìd o 10 chodech a dvou zákuscích a to všechno pøipravit bìhem 3 minut. Že to zní frajersky, o tom žádná, ale to by v tom nesmìl být háèek. Tihle pánové se s tím nemažou a všechny ty dobroty vám nahážou do jednoho pøipáleného hrnce a nechají sníst špinavýma rukama. Takže co sousto to úplnì jiná chu. Co 10 vteøin se kolem talíøe mihne grind, hardcore, metal, thrash a do toho vøeštìní, chrochtání, kabaretový povykování a nakonec chorvatská lidová. Chcete-li nahlídnout s jakým to koøení šéfkuchaø pracuje, tak jsou tady nìjaký pytlíky, kde by se dalo pøeèíst Mr.Bungle, Fantomas, Primus, Dillinger Escape Plan a šafrán. Podáte-li tento multi chod nìkomu lehce duševnì labilnímu, mùžete se být jisti, že tahle hudba vám ho pøedstaví z té horší stránky.

Hesus Attor
Moonlee records
 
[67kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd