webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 10 | 2008 - 11:47 - reactions: 0) Banan
UNHOLD - GOLD CUT
(Subversive Records)

Švýcarská scéna je pro mì lehkou neznámou, kapela Unhold pak pro mì byla neznámou tìžkou. Zmìnilo to jejich nejnovìjší album a musím øíct, že mì velmi pøíjemnì pøekvapilo. První, co stojí za zmínku je grafické zpracování obalu, které je jednoduché, ale velmi vkusné a navíc tvoøí parádní symbiózu s provedením bookletu, kde je úvodní motiv z pøední strany moc hezky rozveden a dotažen do konce. Trochu mi to pøipomíná grafickou koncepci poslední desky Isis, s tím , že Unhold jsou konkrétnìjší a nìkteré obrázky vypadají jako kdyby je dìlali A.Turner a J. Bannon dohromady. Návaznost na Isis a hlavnì jejich souèasnou tváø pak rozhodnì nekonèí u zpracování obalu, protože hned první song Big Slice je postaven na tak parádním kytarovém riffu, že se vám okamžitì zasekne do hlavy. Po celou dobu, co na sebe kytara zcela právem strhává pozornost, zbytek kapely velice peèlivì a trpìlivì buduje a graduje strukturu celého songu, který tím pádem neztrácí sílu a razanci. V nìkterých chvílích, to když bubeník zaène masírovat pøechody, se Unhold hodnì pøiblíží Akimbo na desce Navigating the Bronze nebo prvním dvoum dvanáctipalcùm Baroness. To jsou ty momenty, kdy se nebojí do toho víc øezat a najednou znìjí mnohem explozivnìji. Skvìle je tato poloha zachycena v šesté Hunger Doesent Learn, aby pak hned v následující Crowded Hearts kapela jen tak lehce napínala vlákna vašich myšlenek, opìt s krásnì zvonovou kytarou, která si v mnoha ohledech zcela krade vaši pozornost. Hlasová poloha zpìváka je blízko Steve Von Tillovi z Neurosis, ale stejnì jako celkový sound v sobì nemá zdaleka tolik zloby a nasranosti. Jestli si vybavíte pøedposlední desku od Neurosis - The Eye of Every Storm, která je nejvíce ambientní a kde vám v nìkterých pasážích spíše našeptávají, tak budete hodnì blízko tomu, jak zní zpìv na Gold Cut. Zvukovì je celá deska velmi precizní (nahrával Serge Morattel, stejnì jako Knut nebo Shora a mastroval Nick Zampiello, jež má na svìdomí master napø. pro Isis, Converge nebo Unsane) a z mého pohledu se jedná o velmi povedenou záležitost. Jestli máte rádi Isis, Akimbo, Baroness nebo Neurosis, mrknìte se po tom!

unholdmusic.ch

Koncerty Unhold v ÈR:

23.10. Praha - Klub Cross + Dreadrot - vstup zdarma
24.10. Strakonice - Køemelka
25.10. Plzeò - Pod Lampou
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd